ECONOMICS INDICATOR

Định nghĩa: China – Foreign Direct Investment ytd/y (FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoái (YTD) (YoY))

Định nghĩa: China – Foreign Direct Investment ytd/y (FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoái  (YTD) (YoY)).

FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) được phát hành bởi Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình bày tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoái, các tổ chức kinh tế và cá nhân (bao gồm cả người Trung Quốc ở nước ngoài, Hồng Kông và Macao, và các doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký ở nước ngoài) phù hợp với các chính sách có liên quan của Trung Quốc, các luật và quy định, bằng tiền mặt, hàng hóa, các công ty công nghệ khởi nghiệp của nước ngoài tại Trung Quốc, và các công ty nội địa Trung Quốc hoặc các tổ chức kinh tế, các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp hợp tác xã hoặc hợp tác phát triển các nguồn lực đầu tư (bao gồm cả thu nhập tái đầu tư của đầu tư nước ngoài), và các dự án đã được phê duyệt bởi các cơ quan chính phủ có liên quan. Một khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn là dấu hiệu của tăng trưởng toán cầu trong nền kinh tế Trung Quốc. Một kết quả cao được xem là tích cực (hoặc tăng) cho CNY, trong khi một con số thấp được xem là tiêu cực (hoặc giảm) cho CNY.

Source National Bureau of Statistics (latest release)
Measures Thay đổi trong tổng chi phí đầu tư vốn trong nước của các công ty nước ngoài.
Usual Effect Thực tế > Dự báo = Tốt cho đồng CNY.
Frequency Phát hành hàng tháng, khoảng 15 ngày sau khi tháng kết thúc.
FF notes

Nguồn không có một lịch trình công bố đáng tin cậy – Sự kiện này sẽ được liệt kê với một phạm vi một ngày hoặc là “dự kiến” cho đến khi dữ liệu được phát hành. Dữ liệu đại diện cho đầu tư từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Also Called Yuan FDI YTD.
Acro Expand Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay (so với đầu năm)

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/