Kinh tế Vĩ Mô

Exchange – Traded Fund ( ETF) – Quỹ ETF là gì? – Theo Investopedia.

Exchange –  Traded Fund ( ETF)

Định nghĩa của Exchange –  Traded Fund ( ETF)

ETF, hay Exchange –  Traded Fund, là một thị trường chứng khoán khả mại theo dõi một chỉ số, một hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản giống như quỹ chỉ số.  Không giống như quỹ tương hỗ, ETF giao dịch giống như cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán. ETFs chịu sự thay đổi giá suốt cả ngày như việc chúng được mua và bán. ETF thường có tính thanh khoản hàng ngày cao hơn và phí thấp hơn so với cổ phiếu quỹ tương hỗ, khiến chúng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư cá nhân.

ETF không có giá trị tài sản ròng ( NAV) vì nó giao dịch giống như một cổ phiếu, tính một lần vào cuối ngày giống như quỹ tương hỗ.

Breaking down Exchange –  Traded Fund

ETF là một dạng quỹ sở hữu những tài sản cơ sở ( cổ phiếu, chứng khoán, dầu tương lai, vàng miếng, ngoại tê, …) và phân chia quyền sở hữu những tài sản này thành cổ phiếu. Tổ chức đầu tư cấu trúc ( chẳng hạn một công tư hay ủy thác đầu tư) sẽ thay đổi tùy vào quốc gia, và trong mỗi quốc gia có nhiều cấu trúc cùng tồn tại. Những cổ đông không trực tiếp sở hữu hoặc có bất kỳ khiếu nại trực tiếp nào đối với các khoản đầu tư cơ sở trong quỹ thay vì gián tiếp sở hữu các tài sản này.

Những cổ đông ETF được phép hưởng một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận, ví dụ như lãi thu nhập hoặc cổ tức được chi trả, và họ có thể nhận được giá trị còn lại khi quỹ bị thanh lý. Quyền sở hữu của quỹ dễ dàng được mua, bán hoặc chuyển nhượng giống như cổ phiếu, kể từ khi cổ phiếu ETF được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán public.

Cơ chế cân bằng giá ( cách thức giao dịch) ETF

Các nguồn cung cổ phiếu ETF được điều chỉnh thông qua một cơ chế được gọi là tạo ra ( Creation Unit) và mua lại ( Redemption Mechanism). Quá trình tạo ra/mua lại liên quan đến một vài tổ chức chuyên ngành lớn, gọi là những thành viên lập quỹ (authorized participants  -APs). APs là những tổ chức tài chính lớn với sức mua cao, chẳng hạn như nhà tạo lập thị trường có thể là các ngân hàng hoặc các công ty đầu tư. Chỉ APs mới có thể tạo ra hoặc mua lại ETF. Khi sự tạo ra được diễn ra, một AP sẽ tập hợp danh mục đầu tư cần thiết của những tài sản cơ sở và biến những giỏ hàng đó vào trong quỹ để đổi lấy những cổ phiếu ETF mới. Tương tự như vậy cho sự mua lại, AP sẽ đưa những ETF vào lại quỹ và nhận lại một giỏ hàng bao gồm các danh mục đầu tư cơ sở. Mỗi ngày, sự nắm giữ cơ sở của quỹ sẽ được thông báo public.

stock-mutual-fund-etf

ETFs và Traders

Arbitrage ( kiếm lời dựa vào chênh lệch giá):  Vì cả ETF và giỏ tài sản cơ sở được giao dịch suốt ngày, các trader thường tận dụng những cơ hội kiếm lời dựa vào chênh lệch giá tạm thời, cái mà giữ cho giá ETF gần với giá trị hợp lý của nó. Nếu một trader có thể mua một ETF với hiệu quả ít hơn những chứng khoán cơ sở, họ sẽ nhìn vào sự khác nhau mà mua những cổ phiếu ETF và bán danh mục đầu tư cơ sở.

ETFs có sử dụng đòn bẩy: Một vài ETFs sử dụng tỷ lệ vốn vay hay đòn bẩy thông qua việc sử dụng các sản phẩm phái sinh để tạo ra sự đảo ngược hay đòn bẩy ETFs. ETFs đảo ngược theo dõi lợi nhuận đối ngược của những tài sản cơ bản – ví dụ như ETF vàng đảo ngược sẽ đạt 1% cho mỗi lần giảm 1% giá kim loại. ETFs có sử dụng đòn bẩy tìm kiếm để nhận được nhiều lợi nhuận từ những tài sản cơ bản.  ETF vàng 2x sẽ nhận được 2% cho mỗi lần tăng 1% giá kim loại. Ở đây vẫn có những ETF có sử dụng đòn bẩy đảo ngược như lợi nhuận giảm 2x hay 3x.

Ưu điểm của ETFs

Sở hữu ETF, các nhà đầu tư có được sự đa dạng hóa của một quỹ chỉ số cũng như khả năng bán ngắn hạn, hoặc mua ký quỹ và mua ít nhất một cổ phần ( không yêu cầu đặt cọc tối thiểu). Một lợi thế khác là tỷ lệ chi phí cho hầu hết ETFs thấp hơn so với quỹ tương hỗ trung bình. Khi mua hoặc bán ETFs, bạn phải trả tiền hoa hồng cho những nhà môi giới.

Ưu đãi thuế về dòng tiền được tạo ra từ ETF, vì lợi nhuận thu từ việc bán các khoản đầu tư bên trong của quỹ không được thông qua các cổ đông giống như phổ biến trong các quỹ tương hỗ.

Ví dụ của quỹ ETF giao dịch rộng rãi

Một trong những ETF được biết đến nhiều nhất là giao dịch theo chỉ số S&P500, và được gọi là Spider (SPDR) và giao dịch dưới mã SPY.

IWM theo dõi chỉ số Russell 200.

QQQ theo dõi chỉ số Nasdaq 100, và DIA theo dõi chỉ số Dow Jones.

Ngành ETF theo dõi những nhóm ngành công nghiệp riêng lẻ như công ty dầu (OIH), công ty năng lượng (XLE), công ty tài chính (XLF), REITs (IYR), ngành công nghệ sinh học (BBH), v.v..

Hàng hóa ETF theo dõi giá cả hàng hóa, bao gồm dầu (USO), vàng (GLD), bạc (SLV) và khí đốt tự nhiên (UNG).

ETF theo dõi chỉ số thị trường chứng khoán nước ngoài cho những thị trường phát triển và thị trường mới nổi, cũng như những ETF khác theo dõi chuyển động của tiền tệ trên toàn thế giới.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/