Quy Tắc Inter-Market

Vàng được xem là một thứ tiền tệ đặc biệt như thế nào? – Theo Investopedia.

VÀNG: MỘT ĐỒNG TIỀN KHÁC

Qua mọi thời đại, vàng luôn hấp dẫn các xã hội, và trong một thế giới hậu bản vị vàng, nhiều người cảm thấy sự bất ổn đang diễn ra trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, một số form của bản vị vàng nên được đưa trở lại. Những vấn đề đặc trưng của bản vị vàng được đẩy mạnh trong thế kỷ 19 và 20, và rất nhiều người đã thất bại trong việc thừa nhận vàng – dưới hệ thống thị trường tự do như hiện nay – là một đồng tiền. Vàng thường được liên tưởng trong mối quan hệ với đồng Dollar, chủ yếu bởi vì nó luôn được định giá bằng đồng Dollar, và có mối tương quan ngược nhau giữa đồng USD và giá vàng. Những nhân tố này phải được xem xét khi chúng ta thấy rằng giá vàng đơn giản chỉ là một tỷ lệ hối đoái: Tương tự như một người có thể trao đổi đồng Dollar đổi lấy đồng Yên Nhật, một đồng tiền giấy cũng có thể được trao đổi với vàng.

Vàng là một đồng tiền

Dưới hệ thống thị trường tự do, vàng là một đồng tiền, mặc dù nó thường không được nghĩ như vậy. Vàng có một mức giá và giá sẽ biến động theo những hình thức trao đổi khác, ví dụ như đồng Dollar, đồng Euro hay đồng Yên. Vàng có thể được mua và cất giữ, và nó thường không được dùng như một hình thức thanh toán trực tiếp trong sử dụng hằng ngày, nó có tính thanh khoản cao và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt ở hầu hết bất cứ đồng tiền nào tương đối dễ dàng.

Vì vậy, vàng thường được xem giống như một đồng tiền. Có những lần vàng có khả năng tăng cao hơn  và những lần khi những đồng tiền khác hay các lớp tài sản có khả năng vượt trội hơn. Vàng tăng cao hơn khi niềm tin vào các đồng tiền giấy suy yếu, khi chiến tranh có khả năng xảy ra hoặc khi thiếu niềm tin vào các công cụ trading kiểu Wall Street.

Vàng có thể được trade theo nhiều cách, bao gồm mua vàng vật chất, hợp đồng tương lai, quỹ vàng ETFs, hoặc các nhà đầu tư có thể tham gia chỉ khi vàng có biến động mà không sở hữu các tài sản cơ bản khác bằng cách mua một hợp đồng chênh lệch giá (CFD).

Vàng và đồng U.S. Dollar

Vàng và đồng USD luôn có một mối quan hệ thú vị. Qua thời gian dài, đồng USD suy giảm đồng nghĩa với việc giá vàng tăng. Trong thời gian ngắn, điều này không phải luôn luôn đúng, và mối quan hệ có thể mong manh nhất, như chart tuần 2 năm ở dưới. Lưu ý các chỉ số tương quan trong hình 1 di chuyển từ một mối tương quan âm đến một mối tương quan dương và ngược lại.

Hình 1: USD Index và Gold Futures (màu hồng) – %

Source: TD Ameritrade

Mối quan hệ giữa đồng USD và giá Gold có thể được liên kết bằng hệ thống Bretton Woods, nơi mà hệ thống thanh toán quốc tế được xây dựng bởi đồng USD và Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa sẽ mua lại đồng USD tại một tỷ giá vàng cố định. Khi hệ thống Bretton Woods bị phá vỡ năm 1971, đồng USD vẫn có một sức mạnh toàn cầu; vì vậy khi giá vàng được bàn luận, câu chuyện về đồng USD luôn xảy ra sau đó.

Trong khi vàng và đồng USD tham gia vào một mối quan hệ, giống như bất cứ những đồng tiền lớn, điều quan trọng là phải nhớ rằng vàng và các đồng tiền rất biến động và không đơn giản chỉ là đầu vào.  Ví dụ, vàng bị tác động rất nhiều hơn là chỉ lạm phát, đồng USD hay chiến tranh. Vàng là một hàng hóa toàn cầu và do đó, vàng phản ánh tâm lý toàn cầu, không đơn giản chỉ là tâm lý của một nền kinh tế hoặc một nhóm người.

Những vấn đề đối với bản vị vàng trước đó

Khi xem vàng giống như một đồng tiền, rất nhiều người ủng hộ việc đưa trở lại một tiêu chuẩn thích hợp cho bản vị vàng. Có những vấn đề lớn với bản vị vàng đã diễn ra trong những năm 1800 đến 1971 (trước đó bản vị vàng đã được thực hiện rất tốt).

Một trong những vấn đề chính đó là những hệ thống cuối cùng cũng tin tưởng các central banks để chơi đúng luật. Những nguyên tắc yêu cầu các central banks điều chỉnh lãi suất chiết khấu theo một lưu lượng vàng thích hợp để đưa tỷ giá quay về mức ngang với các đối tác kinh doanh. Trong khi rất nhiều quốc gia đã theo nguyên tắc này, một số lại không theo – cụ thể là Pháp và Bỉ. Bất kỳ hệ thống nào cũng đòi hỏi một sự hợp tác của các bên liên quan, và bản vị vàng cũng không là một sự ngoại lệ.

Một vấn đề thứ hai với bản vị vàng là nó đã duy trì một mức giá trung bình trong suốt thời gian dài, vẫn có những khoảng thời gian ngắn khi giá vàng bị tác động mạnh bởi nền kinh tế. California đã khám phá ra vàng năm 1848 là một ví dụ đầu tiên về việc vàng bị tác động mạnh. Vàng tăng theo nguồn cung tiền, tăng chi tiêu và tăng giá, tạo nên một sự bất ổn ngắn hạn. Trong khi điều này có thể chống lại những tiêu chuẩn hợp lý, cần lưu ý rằng sự gián đoạn kinh tế đã diễn ra trong thời gian bản vị vàng, và không có nỗ lực nào để duy trì một bản vị vàng đã kéo dài.

Vàng như một đồng tiền – sự quay trở lại

Một hệ thống thị trường tự do hậu bản vị vàng căn bản cho phép vàng hoạt động giống như một đồng tiền. Điều này có nghĩa là vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn , là một chỉ báo của sự không chắc chắn. Vàng cho phép các traders và các cá nhân đầu tư như một loại hàng hóa trú ẩn khi có gián đoạn kinh tế.  Như đã nói ở trên, sự gián đoạn sẽ xảy ra trong bất kỳ hệ thống nào, thậm chí là một bản vị vàng. Cũng có những lúc nó được trả cao hơn để mua hàng hóa ở quốc gia khác bởi sự thuận lợi của tỷ giá, vàng cũng nên được xem xét theo cách này. Có những lúc tốt hơn để sở hữu vàng riêng và những lúc khi mà xu hướng chung của vàng sẽ an toàn hay tiêu cực. Mặc dù bây giờ các tiêu chuẩn vàng chính thức được đưa ra, vàng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các đồng tiền và tâm lý thị trường, do đó vàng phải được trade tương tự cách một đồng tiền được trade.

Đối với vấn đề của các quốc gia không tuân theo những nguyên tắc, điều này là vấn đề rằng nó sẽ không đi theo bất kỳ hệ thống nào. Nhưng ít nhất, dưới hệ thống tiền tệ thị trường tự do, theo thời gian dài, các nước phải chịu hình phạt vì không tôn trọng luật chơi.

Bằng cách mua vàng, mọi người có thể trú ẩn khi nền kinh tế bất ổn. Những xu hướng và sự đảo chiều diễn ra ở bất cứ đồng tiền nào, và việc nắm giữ vàng luôn tốt. Vàng là một sự đầu tư chủ động trong việc phòng vệ chống lại những mối đe dọa tiềm ẩn của các đồng tiền giấy. Một khi mối đe dọa được hình thành, những lợi thế của vàng có thể được đưa ra . Do đó, vàng luôn được nhìn xa trông rộng và những người trade vàng luôn phải có được cái nhìn ra trông rộng tốt.

Tóm lại,

Dưới một hệ thống thị trường tự do, vàng nên được xem như một đồng tiền giống USD, EUR hay JPY. Vàng có một mối quan hệ lâu dài với đồng USD và trong dài hạn, vàng luôn nghịch đảo với nó. Với sự bất ổn trên thị trường, người ta thường nghe nói về việc tạo ra một bản vị vàng khác, nhưng một bản vị vàng không phải là một hệ thống hoàn hảo. Xem vàng như một đồng tiền và trade nó như vậy có thể giảm thiểu được rủi ro cho các đồng tiền giấy và nền kinh tế, nhưng con người phải nhận ra rằng vàng luôn nhìn theo hướng tương lai, và nếu người  chờ cho tới khi thảm họa xảy ra, nó có thể không cung cấp một hướng có lợi nếu nó đã di chuyển đến một mức giá đã phản ánh bởi nền kinh tế suy thoái.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/