TU TÂM

Chân lý cuộc sống

Trong cuộc sống chúng ta thường không gặp những điều không toại ý, luôn cảm thấy như mình là kẻ thất bại trong mọi phương diện. Điều đó khiến cho mình vô cùng đau khổ, sầu muộn và không có lối thoát. Thực ra tất cả những điều đau khổ trong cuộc sống của chính […]

TU TÂM

Ngồi thiền nâng cao hiệu quả công việc và sức khỏe

Ngồi thiền nâng cao hiệu quả công việc và sức khỏe Thử nhìn xuống một hồ nước. Khi mặt hồ yên tĩnh, trong xanh ta dễ dàng nhìn rõ được mọi vật dưới đáy. Trái lại, khi làn nước gợn sóng, hình ảnh sẽ bị phản chiếu lệch lạc. Bộ não con người cũng giống […]