MARKET INSIGHT

FINANCIAL MARKET INSIGHT

  • Báo cáo FINANCIAL MARKET INSIGHT là báo cáo chuyên nghiệp và được review tổng quát toàn bộ thị trường tài chính thế giới (trong phạm vi cho phép). Báo cáo này đánh dấu một bước chuyển mới trong cách nhìn nhận thị trường dài hạn và chuyên nghiệp hơn.
  • Mục đích của báo cáo là mang đến những cái nhìn tổng quát, lý do thị trường biến động trong tháng trước đó và đưa ra những viễn cảnh tác động tới thị trường trong tháng tới thông qua các tin tức cơ bản. Review tổng quát sẽ định hướng cho độc giả xu hướng chính của thị trường trong tháng và từ đó có thể vận dụng để nương theo.
  • Bên cạnh đó các bạn sẽ được nhận các bài phân tích thực tế hàng ngày thông qua hệ thống dịch vụ OPEN ACCOUNT.
  • Báo cáo và phân tích tổng quát thị trường tài chính hàng tháng sẽ được gửi đến Quý Độc Giả vào khoảng thời gian trước ngày 05 hàng tháng.

Mức phí để nhận báo cáo là 30$/tháng.

Đối với các bạn sử dụng dịch vụ OPEN ACCOUNT kết hợp báo cáo FINANCIAL MARKET INSIGHT chi phí sẽ chỉ còn 59$/tháng. (Phí dịch vụ OPEN ACCOUNT: 50$/tháng).

Với những bạn mở tài khoản giao dịch theo dịch vụ OPEN ACCOUNT thì mức phí nhận báo cáo hàng tháng là 20$.

Đặc biệt: Nhân dịp báo cáo FINANCIAL MARKET INSIGHT ra đời, GIẢM GIÁ chỉ còn 200k VND/tháng 5.