ECONOMICS INDICATOR

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng – CONSUMER CONFIDENCE INDEX – Ebook The Secret of Economic Indicator

CONSUMER CONFIDENCE INDEX – Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Tác động tới thị trường: Trung bình. Nhưng có thể ở mức cao, bước ngoặt trong nền kinh tế. Chỉ số này là gì: Xem xét cách người tiêu dùng cảm nhận về công việc, kinh tế, và chi tiêu của họ. News […]