KIẾN THỨC TRADING OPINION

Abenomics 2.0 – Những điều chính phủ của ông Abe đang làm và tác động thực tế tới nền kinh tế Nhật hiện tại.

Khi mới lên nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã thu hút sự chú ý của dư luận với chính sách kích thích kinh tế Abenomics. 5.000 tỷ USD là mục tiêu GDP Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đang hướng tới. Đây chỉ là một trong […]