Kinh tế Vĩ Mô

Exchange – Traded Fund ( ETF) – Quỹ ETF là gì? – Theo Investopedia.

Exchange –  Traded Fund ( ETF) Định nghĩa của Exchange –  Traded Fund ( ETF) ETF, hay Exchange –  Traded Fund, là một thị trường chứng khoán khả mại theo dõi một chỉ số, một hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản giống như quỹ chỉ số.  Không giống như quỹ tương hỗ, […]