VIET CURRENCY

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản – Phần 34

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và kinh nghiệm trong giao dịch tài chính – Phần 34. Khi đó chắc chắn nó sẽ như vậy nhưng cái chính ở thời điểm này VNI vẫn đang cố gắng làm cho cả thị trường  chờ đợi một […]

VIET CURRENCY

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản – Phần 31

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và kinh nghiệm trong giao dịch tài chính – Phần 31. Tiếp theo phần 30… Trích từ bài được gửi bởi chungkhoan_dream: Trước khi đi vào trình bày một vài nhận định, ta cùng thống nhất ý kiến là […]

VIET CURRENCY

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản – Phần 30

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và kinh nghiệm trong giao dịch tài chính – Phần 30.  Những chia sẻ của Anh Việt Currency tiếp theo phần 29… Hôm nay, nhìn thị trường dừng ở ngưỡng 900 mà bồn chồn lo lắng. Phải chăng cái […]