Kinh tế Vĩ Mô

Lãi suất Libor là gì? Tổng quan về lãi suất Libor.

Định nghĩa và tầm quan trọng của Lãi suất LIBOR: Link bài viết. LIBID và LIBOR LIBID là London Interbank Bid Rate – còn  LIBOR là London Interbank Offered Rate LIBOR là một loại lãi suất tham khảo quan trọng của châu Âu nhưng có tầm ảnh hưởng rất rộng ra nhiều châu lục khác. […]