KIẾN THỨC TRADING OPINION

Chính sách kinh tế Nhật Bản: Chính sách Lãi suất âm có lợi hay có hại với nền kinh tế?

Những số liệu kém khả quan của Nhật Bản cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới khó có thể trở lại con đường tăng trưởng bền vững. Theo số liệu điều chỉnh của Văn phòng nội các Nhật Bản ngày 8/3/2016, GDP Quý 4/2016 của nước này giảm 1,1% so với quý […]