PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Sự kiện nâng rate của FED, và những vấn đề đang nóng của market sắp tới!

Trước khi đi sâu vào các sự kiện đang được market mong chờ Tôi sẽ nhấn mạnh lại những lý do khiến FED chưa thể nâng rate và thậm chí còn phải sử dụng đến QE4. Như đã biết market đã đồn đoán rằng FED sẽ nâng rate từ những tháng cuối năm 2014 cho […]