ECONOMICS INDICATOR

Định nghĩa: NAB Business Confidence (Chỉ số niềm tin kinh doanh NAB của Úc).

Định nghĩa: NAB Business Confidence (Chỉ số niềm tin kinh doanh NAB của Úc).

Một chỉ số quan trọng của niềm tin kinh doanh tại Úc, được công bố hàng tháng và hàng quý của Ngân hàng Quốc gia Australia. Chỉ số niềm tin kinh doanh NAB Index là một phần của cuộc điều tra kinh doanh của ngân hàng, trong đó bao gồm hàng trăm công ty của Úc để đánh giá điều kiện kinh doanh trong nước. Các chỉ số được theo dõi chặt chẽ để đánh giá tình trạng chung của nền kinh tế Úc.

BREAKING Down ‘Niềm tin kinh doanh NAB Index’:

NAB Business Confidence là một chỉ số chậm trễ của nền kinh tế Úc. Các NAB cũng phân tích niềm tin kinh doanh giữa các vùng của đất nước và các ngành công nghiệp. Ngân hàng Quốc gia Úc là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu của Úc, với khoảng 11 triệu khách hàng và 39.000 nhân viên.

Nguồn National Australia Bank Limited(latest release)
Measures Mức độ phổ biến của chỉ số dựa trên các doanh nghiệp được khảo sát, trừ ngành nông nghiệp.
Kết quả thông thường Thực tế > Dự báo = Tốt cho đồng AUD
Tần số phát hành Phát hành hàng tháng, khoảng 11 ngày sau khi tháng kết thúc.
FF notes Chỉ số lớn hơn 0 thể hiện điều kiện kinh doanh được cải thiện, dưới 0 cho biết các trạng thái ngày càng tồi tệ. Có một phiên bản hàng quý và hàng tháng cho cuộc khảo sát này – mặc dù các cuộc khảo sát hàng tháng là kịp thời hơn, tuy nhiên chỉ số hàng quý lại tác động nhiều hơn và thể hiện sự kỳ vọng tốt hơn.
Tại sao Trader cần quan tâm Đó là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế – doanh nghiệp phản ứng nhanh với điều kiện thị trường, và những thay đổi trong tâm lý của họ có thể là một tín hiệu sớm của hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, thuê mướn và đầu tư.
Derived Via Khảo sát của khoảng 350 doanh nghiệp mà yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh hiện nay.
Acro Expand National Australia Bank (NAB)

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/