ECONOMICS INDICATOR

Định nghĩa – Trade Balance China (Cán cân thương mại của Trung Quốc).

Định nghĩa – Trade Balance China (Cán cân thương mại của Trung Quốc).

Cán cân thương mại được phát hành bởi Tổng cục Hải quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một sự cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu của tổng hàng hóa và dịch vụ. Một giá trị tích cực cho thấy thặng dư thương mại, trong khi một giá trị âm cho thấy thâm hụt thương mại. Đó là một sự kiện mà tạo ra một vài biến động cho đồng CNY. Khi nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, chỉ số kinh tế này sẽ có tác động đến thị trường ngoại hối. Nói chung, một con số cao hơn dự đoán được xem là tích cực (hoặc tăng) cho CNY, ngược lại con số được công bố thấp hơn dự đoán được xem là tiêu cực (hoặc giảm) cho CNY.

Source CGAC (latest release)
Measures Chênh lệch giá trị giữa hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng trước đó.
Usual Effect Thực tế > Dự báo = Tốt cho đồng CNY.
Frequency Phát hành hàng tháng, khoảng 10 ngày sau khi tháng kết thúc.
FF notes

Dữ liệu dễ bị rò rỉ sớm bởi các cơ quan truyền thông. Thông tin rò rỉ sẽ được báo cáo trên trang tin tức, nhưng có thể sẽ được rút lại nếu như thông tin không được chính xác. Không có nguồn phát hành đáng tin cậy – sự kiện này sẽ được liệt kê với một phạm vi ngày hoặc là “dự kiến” cho đến khi dữ liệu được phát hành. Dữ liệu được tính bằng USD. Một con số dương thể hiện rằng nhiều hàng hóa đã xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu.

Tại sao Trader cần quan tâm

Nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu tiền tệ được liên kết trực tiếp vì người nước ngoài thường mua đồng nội tệ để thanh toán cho hàng xuất khẩu của quốc gia. Nhu cầu xuất khẩu cũng tác động tới sản xuất và giá cả hàng hóa tại các nhà sản xuất trong nước.

Acro Expand Tổng cục Hải quan Trung Quốc (CGAC)

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/