ECONOMICS INDICATOR

Định nghĩa: Japan Consumer Confidence (Niềm tin tiêu dùng Nhật Bản).

Định nghĩa: Japan Consumer Confidence (Niềm tin tiêu dùng Nhật Bản).

Niềm tin tiêu dùng của Nhật được phát hành bởi Văn phòng Nội các Chính phủ, nắm bắt được mức độ tâm lý của cá nhân có hoạt động kinh tế. Niềm tin tiêu dùng cao thể hiện sự tự tin của người tiêu dùng, kích thích mở rộng kinh tế, trong khi mức độ thấp thể hiện sự suy thoái kinh tế, kết quả trên 50 là tích cực (hoặc tăng) cho JPY, trong khi kết quả đó dưới 50 được xem là xu hướng giảm cho JPY.

Tại nhật Bản, các dữ liệu khảo sát niềm tin tiêu dùng hàng tháng được thu thập bởi các cuộc gặp phỏng vấn trực tiếp và bao gồm khoảng 4.700 hộ gia đình nhiều hơn hai người. Các câu hỏi bao gồm 4 phần: Nhận thức tiêu dùng về tổng thể đời sống, tăng trưởng thu nhập, việc làm và sẵn sàng để mua những hàng hóa bền lâu. Đối với từng đối tượng một chỉ số dựa trên đánh giá của người trả lời về những gì họ xem xét là triển vọng được tạo ra trong 6 tháng tiếp theo. Chỉ số niềm tin tiêu dùng là mức trung bình đơn giản trong 4 chỉ số đo lường nhận thức của người tiêu dùng. Chỉ số trên 50 cho thấy sự lạc quan, dưới 50 cho thấy sự thiếu tự tin và bằng 50 thể hiện sự trung lập. 

Source Cabinet Office (latest release)
Measures

Mức độ của một chỉ số tổng hợp dựa trên khảo sát của các hộ gia đình.

Usual Effect Thực tế > Dự báo = Tốt cho đồng JPY.
Frequency Phát hành hàng tháng, khoảng 11 ngày sau khi tháng kết thúc.
Tại sao Trader cần quan tâm

Tin tài chính là một chỉ số hàng đầu về chi tiêu tiêu dung, chiếm một phần lớn các hoạt động kinh tế tổng thể.

Derived Via

Khảo sát của khoảng gần 5000 hộ gia đình mà yêu cầu trả lời để đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh tế trong đó Nhận thức tiêu dùng về tổng thể đời sống, tăng trưởng thu nhập, việc làm và sẵn sàng để mua những hàng hóa bền lâu.

Also Called Tình hình tiêu dung, Niềm tin hộ gia đình.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/