ECONOMICS INDICATOR

Doanh số bán lẻ của Mỹ – Retail Sales (Ebook The Secret of Economic Indicator)

DOANH SỐ BÁN LẺ – RETAIL SALES

Nhạy cảm thị trưởng: Cao.

Chỉ số này là gì: Báo cáo đầu tiên của tháng về chi tiêu của người tiêu dùng, có khả năng tạo bất ngờ lớn.

News Release on Internet: www.census.gov/svsd/www/advtable.html

Home Web Address: www.census.gov

Thời gian phát hành: 08:30 (ET), công bố thường khoảng 2 tuần sau khi kết thúc tháng.

Tần số: Phát hành hàng tháng.

Nguồn: Văn phòng tổng điều tra, Bộ Thương mại.

Sửa đổi: Có thể là rất lớn tứ sau nhiều tháng. Mỗi bản cũng đã có những sửa đổi của hai tháng trước đó để phản ảnh thông tin đầy đủ hơn. Thay đổi điểm chuẩn hàng năm được phát hành vào tháng 3 và có thể quay lại 3 năm sau đó hoặc lâu hơn.

TẠI SAO CHỈ SỐ NÀY QUAN TRỌNG?

Nếu bạn tưởng tượng về nền kinh tế Mỹ đang được thống kê  và hoạch toán chi tiêu cá nhân cho 3 hay 4 lĩnh vực, bạn sẽ hiểu tại sao cộng đồng đầu tư lại thích sự chu đáo cho bất kỳ chỉ số kinh tế nào đó để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào tâm trạng và hành vi của người mua hàng. Chi tiêu tiêu dùng chiếm 70% của tất cả các hoạt động kinh tế, và doanh số bán lẻ chiếm 1/3 trong số đó. Nếu người tiêu dùng có thể giữ cho những khoản chi tiêu quá nhiều, đó là một dấu hiệu của sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Để giám sát các khoản chi tiêu đó, Cục thống kê gọi tới hàng ngàn nhà bán lẻ mỗi tháng để hỏi về doanh số bán hàng của họ mỗi tháng. Kết quả là, các nhà đầu tư và các nhà kinh tế xem báo cáo doanh số bán lẻ là một trong những chỉ số tốt nhất của sự thay đổi trong cách thức chi tiêu của người tiêu dùng. Con số bất ngờ với số lượng của nó có thể gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và trái phiếu.

Nhưng doanh số bán lẻ cũng có nhiều thiếu sót nhất định. Nó chỉ đại diện cho chi tiêu về hàng hóa, chẳng hạn như những người được tìm thấy tại các cửa hàng, đại lý ô tô, trạm xăng, và các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng. Bản báo cáo cho chúng ta biết những gì đang được chi cho các dịch vụ như du lịch hàng không, chăm sóc rang, cắt tóc, bảo hiểm và phim ảnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dịch vụ chiếm khoảng 2/3 của tất cả các khoản chi tiêu cá nhân. Hơn nữa, doanh số bán lẻ được đo chỉ bằng USD danh nghĩa, có nghĩa là không thực hiện được những điều chỉnh cho lạm phát. Điều đó sẽ thật sự khó khăn nếu người tiêu dùng thực sự mua hàng hổ sung hoặc chỉ đơn giản là trả tiền nhiều hơn để trang trải các khoản chi tiêu thêm. Cuối cùng, những số liệu đầu tiên của doanh số bán lẻ, được gọi là báo cáo trước, có xu hướng không ổn định và do đó dễ gây hiểu nhầm. Nó không phải là bất thường đối với chính phủ để báo cáo doanh số bán lẻ giảm trong một tháng, chỉ là họ có thể sửa đổi sau này để thấy có sự gia tăng trong đó.

Tuy nhiên, chính phủ đã thực hiện một số tiến bộ trong việc hiện đại hóa hàng loạt về kinh tế. Ví dụ, báo cáo doanh số bán lẻ hiện nay bao gồm doanh số được người tiêu dùng mua từ internet, nhưng nó không làm thay đổi những con số mới nhất trong phiên bản này. Để tìm cách tiêu dùng nhiều qua internet, người ta phải nhìn vào báo cáo hàng quý, báo cáo thương mại điện tử của Bộ Thương mại.

BÁO CÁO NÀY ĐƯỢC HOÀN THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Khảo sát này được gửi một cách ngẫu nhiên đến 5000 nhà bán lẻ lớn nhỏ trên toàn quốc. Các cơ sở này nhận được sau khoảng 3 ngày sau khi kết thúc tháng và có nghĩa vụ phải trả lời trong vòng 1 tuần hoặc sau đó 1 vài ngày. Tuy nhiên, chỉ có ít hơn 50% các nhà bán lẻ trả lời lại email trong thời gian đó. Tuy thế, chính phủ đã đánh giá lại các dữ liệu để chuẩn bị báo cáo doanh số bán lẻ – con số đầu tiên trong 3 phiên bản cho tháng đó. Báo cáo trước đây cung cấp một đánh giá nhanh chóng và không thật chính xác của những thay đổi trong cách thức chi tiêu của người tiêu dùng. Khoảng 8000 nhà bán lẻ nữa đang được thăm dò ít ngày sau đó để có một báo cáo hoàn chỉnh hơn về những gì người mua sắm đang làm. Kết quả từ cuộc khảo sát đó dẫn đến việc sửa đổi thống kê lần đầu tiên, được biết đến như là phiên bản sơ bộ. Bốn tuần sau đi kèm với báo cáo cuối cùng với các sửa đổi bổ sung dựa trên sự tổng hợp của tất cả những người đã trả lời. Nói chung khoảng 13000 khảo sát thfi khoảng 70-75% sẽ trả lời.

Những con số được biên soạn từ tổng doanh thu của doanh số bán lẻ, sau khi đã trừ các hàng hóa được trả về bởi khách hàng và giảm giá. Cũng loại trừ thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt và chi phí tài chính từ các thẻ tín dụng cửa hàng bác hóa.

Lượng USD trong báo cáo là không phải là con số được tính trong vòng 1 năm. Những gì bạn nhìn thấy đại diện cho người tiêu dùng chi số tiền đó cho hàng hóa trong riêng tháng đó. Doanh số bán lẻ được điều chỉnh theo mùa, như bao nhiêu ngày lễ trong tháng và mùa đông ảnh hưởng gì tới doanh số bán lẻ.

THE TABLES: CLUES ONWHAT’S AHEAD FOR THE ECONOMY

Có một rủi ro ở chỗ phụ thuộc quá nhiều vòa dự toán tạm ứng của doanh số bán lẻ vì nó dựa trên mẫu tương đối nhỏ. Một cảm giác chính xác hơn về các xu hướng cơ bản trong mô hình chi tiêu cá nhân có thể phân biệt bằng cách giám sát doanh số trên một mức trung bình của 3 tháng hoặc bằng cách nhìn vào con số của 3 tháng cuối cùng so sánh với cùng kỳ năm trước.

(1) Table 2 Percent Change in Estimated Advance Monthly Sales for Retail and Food Services, by Kind of Business

(2) Mọi người đã mua nhiều hơn hay ít hơn và bao nhiêu từ các nhà bán lẻ trong ít tuần qua? Câu trả lời này có thể sẽ không đầy đủ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân có thể cung cấp thông tin hữu ích vào trong tâm trạng hiện tại của các hộ gia đình. Cột này ghi lại % thay đổi trong chi tiêu bán lẻ của người mu hàng tại mỗi 2 tháng qua và trong thời gian 12 tháng gần nhất của họ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những con số này đều tính bằng USD danh nghĩa, không có điều chỉnh theo lạm phát. Bởi vì hiệu suất kinh tế dựa trên tốc độ tăng trưởng (điều chỉnh lạm phát) thực sự, chúng ta phải thấy nếu đã có một sự gia tăng khối lượng các hàng hóa bán lẻ. Một cách để làm điều này là sử dụng các % thay đổi hàng tháng hoặc hàng năm giá tiêu dùng và trừ đi sự thay đổi tương đương với doanh số bán lẻ. Kết quả là một con số thay đổi % thực sự trong doanh số bán lẻ. Ví dụ, nếu doanh số bán lẻ tăng 6% trong thời gian khoảng 12 tháng gần nhất và lạm phát được đo bằng giá tiêu dùng đã tăng 3% trong khoảng thời gian này, người ta có thể phỏng đoán rằng người tiêu dùng thực sự mua hàng nhiều hơn 3% hàng hóa trong năm qua và 3% còn lại gia tăng trong doanh số bán lẻ đến đơn giản từ việc phải trả giá cao hơn.

Còn một số tồn tại từ cảm nhận của các nhà bán lẻ đang làm tốt như thế nào, phần này cũng cung cấp cho các bạn một dữ liệu hàng đầu về những gì GDP đã tăng trưởng trong tương lai có thể có được. Doanh số bán lẻ được sử dụng để tính toán chi tiêu tiêu dùng cá nhân (xem phần thu nhập và chi tiêu cá nhân), là thành phần quan trọng nhất trong việc tính toán GDP của quốc gia. Trong thực tế, những thay đổi trong GDP thực tế tương quan tốt với những thay đổi trong doanh số bán lẻ thực tế.

(3) Khoảng 25% tổng số tiền chi vào việc bán lẻ là hướng về việc mu axe cơ giới và các sản phẩm liên quan đến ô tô. Danh mục tự động này, có thể rất dễ thay đổi từ tháng này sang tháng khác, và có thể bóp méo nhiều hơn số liệu doanh số bán lẻ. Để bù đắp số liệu này, có một dòng riêng trong báo cáo (Tổng cộng, trừ xe có động cơ và các bộ phận), nơi chính phủ thống kê các thành phần chi tiêu tự động do đó người ta có thể theo dõi tốt hơn các xu hướng cơ bản trong chi tiêu của người tiêu dùng.

(4) Bởi vì các sự kiện địa chính trị và năng suất lọc dầu của Mỹ có thể ảnh hưởng đến bao nhiều điều khiến giá xăng thay đổi, thật là khôn ngoan để giám sát hạng mục này của chi tiêu như là tốt và xem làm thế nào nó ảnh hưởng đến tổng quan doanh số bán lẻ. Ví dụ, một bước nhảy trong chi tiêu của người tiêu dùng không nhất thiết phải là biểu hiện của tăng trưởng kinh tế ổn định nếu nó là kết quả của một sự đột biến trong giá xăng dầu. Thật vậy, thời gian qua, giá xăng tăng cao làm suy giảm chi tiêu trong lĩnh vực bán lẻ khác.

(5) Bảng này cũng cho thấy ngành công nghiệp tiêu dùng khác nhau dựa trên tình trạng từ những thay đổi trong doanh số bán lẻ. Bằng cách nhìn vào hiệu suất của từng người, người ta có thể nhìn thấy những ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong giai đoạn mới nhất và cho dù một hoặc hai ngành công nghiệp là chủ yếu chịu trách nhiệm cho sự gia tăng hay giảm trong tổng doanh số bán lẻ.ratail sales

TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG

Mặc dù không đáng tin cậy, các báo cáo trước về doanh số bán lẻ vẫn còn quản lý để tạo những khuấy động lên các thị trường tài chính.

TRÁI PHIẾU:

Quản lý tiền tệ trong thị trường thu nhập cố định có được tất cả khi tinh thần người mua sắm đang quá tốt trong một thời gian ở cửa hàng. Sự tăng vọt trong doanh số bán lẻ cho thấy lượng người tiêu dùng đang ở trong một tâm trạng tốt và thích mua sắm. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, một kịch bản có khả năng để giá trái phiếu thấp hơn và lợi tức tăng cao. Một báo cáo doanh số bán lẻ yếu hoặc giảm quá mạnh có thể thiết lập giai đoạn tăng cho trái phiếu

CỔ PHIẾU:

Những người tham gia thị trường chứng khoán giám sát chặt chẽ hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng của nền kinh tế. Doanh số bán lẻ khỏe mạnh tức là tăng doanh thu và lợi nhuận cho các công ty, và đương nhiên sẽ tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Nếu doanh số bán lẻ là không đáng kể, tuy nhiên nó đặt ra câu hỏi về những gì người tiêu dùng đang làm và xem thu nhập doanh nghiệp có thể được duy trì. Như không chắc chắn đặt áp lực giá chứng khoán.

ĐỒNG USD:

Người chơi trong thị trường tiền tệ thấy báo cáo doanh số bán lẻ là một báo cáo khó để phân tích. Trong khi người nước ngoài thích nhìn thấy tâm trạng mua sắm của những người tiêu dùng Mỹ vì đó sẽ tạo tâm lý chắc chắn lên lãi suất (đó là tăng đối với đồng USD), một doanh số bán lẻ quá mạnh cũng có thể tạo nên những rắc rối cho đồng bạc xanh vì những hàng hóa nhập khẩu nhiều. Với thâm hụt thương mại của Mỹ đã lớn, một bước nhảy trong nhập khẩu cũng tăng nhu cầu chi phí tiền tệ lên USD để trả cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước có tiềm năng có thể làm tổn thương đồng USD.

Dịch từ cuốn: The Secret of Economic Indicator.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/