PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Market từ 22/12: Kỳ vọng short cặp USDCAD khi nhìn biểu đồ giá Oil đang tăng ngay sau khi Mỹ phá bỏ dự luật cấm xuất khẩu Oil.

      Có thể nói một chuỗi ngày dài Oil liên tục giảm và tìm về mức thấp nhất kể từ năm 2009 đã trở thành mối lo không chỉ của riêng những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ngoài OPEC, mà ngay cả những quốc gia khác và kể cả những công ty khai thác […]

KINH NGHIỆM TRADING PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

5 Mẫu mô hình candlestick phổ biến thường gặp nhất – The 5 Most Powerful Candlestick Patterns

Candlestick charts are a technical tool that pack data for multiple timeframes into single price bars. This makes them more useful than traditional open-high, low-close bars (OHLC) or simple lines that connect the dots of closing prices. Candlesticks build patterns that predict price direction once completed. Proper color coding adds depth to this colorful technical […]

KINH NGHIỆM TRADING PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Quy Tắc Inter-Market

10 Quy tắc vàng của bậc thầy Phân tích kỹ thuật John Murphy

10 Quy tắc vàng của bậc thầy Phân tích kỹ thuật John Murphy John Murphy được xem là một trong những bậc thầy về phân tích kỹ thuật hiện nay của thế giới. John Murphy còn là tác giả nổi tiếng chuyên viết về các đề tài phân tích kỹ thuật, với các tác phẩm bán […]