Kinh tế Vĩ Mô

Phân Tích Liên Thị Trường: Chỉ rõ biến động và xác định những xu hướng của thị trường – Theo Investopedia.

PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG: CHỈ RÕ BIẾN ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH NHỮNG XU HƯỚNG

Có thể biết rằng thị trường hàng hóa, trái phiếu, cổ phiếu và thị trường tiền tệ đều tác động qua lại lẫn nhau. Hiểu được những ảnh hưởng này cung cấp cho các trader sự phác thảo phân tích đầu tư. Cùng với những tín hiệu mua và bán, những thông tin đơn lẻ này thì hoàn toàn có giá trị. Nhưng chúng ta có thể điều chỉnh sự phân tích của mình đến 0 khi một thị trường đang bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu? Câu trả lời là có.

Thay vì có một ý tưởng mơ hồ rằng một thị trường riêng biệt là do sự đảo chiều trong một vài tháng hoặc một năm, chúng ta có thể bổ sung phân tích liên thị trường xa hơn, sử dụng thị trường toàn cầu và những chứng khoán cụ thể để chỉ rõ khi nào sự đảo chiều xảy ra. Những công cụ tương tự này có thể được sử dụng để xác định những xu hướng một khi chúng đã bắt đầu.

Tổng quan về phân tích liên thị trường

Một sự đảo chiều thường được báo trước bởi sự phân kỳ. Ví dụ, nếu USD tăng, có khả năng giá hàng hóa sẽ sớm giảm. Nếu giá hàng hóa không giảm ngay lập tức, nó đã bị tách ra khỏi mối quan hệ tự nhiên của nó và chúng ta có thể mong đợi nó sẽ sớm giảm.

Một ví dụ khác là nếu trái phiếu đã bắt đầu giảm nhưng cổ phiếu tiếp tục tăng. Trong khi chúng có thể tiếp tục trong một thời gian nữa, cổ phiếu cuối cùng cũng sẽ chạy theo trái phiếu (trong môi trường lạm phát). Để xác nhận xu hướng, chúng ta có thể giả định chúng được giữ cùng trong những mối quan hệ giống nhau – nếu hàng hóa đang tăng và trái phiếu đang giảm, chúng sẽ tiếp tục giảm. Tương tự, nếu cổ phiếu đang giảm, xu hướng này sẽ có khả năng tiếp tục giảm, cũng như trái phiếu tiếp tục giảm và có khả năng sau một thời gian ngắn, giá trái phiếu bắt đầu tăng cao hơn lần nữa.

Sự phân kỳ và sự xác nhận

Đưa ra những mối quan hệ này, để đạt được sự tự tin hơn trong phân tích liên thị trường bằng việc sử dụng những công cụ khác. Với những thị trường toàn cầu được liên kết với nhau, bây giờ chúng ta có thể sử dụng những công cụ để xác thực những ý kiến của chúng ta.

Lý tưởng nhất, chúng ta muốn thấy những thị trường toàn cầu xác thực cái mà chúng ta đang nhìn thấy trong thị trường chứng khoán. Ví dụ, nếu thị trường chứng khoán Mỹ đi lên và phá vỡ ngưỡng kháng cự, chúng ta có thể đảm bảo hợp lý xu hướng này là mạnh nếu thị trường toàn cầu đang làm điều tương tư. Chúng ta không cần xem tất cả thị trường, nhưng chúng ta nên xem bất cứ cái gì liên quan mạnh mẽ đến nó. Đây có thể bao gồm khu vực Eurozone, Canada và China. Bởi sự phụ thuộc mạnh mẽ của Mỹ vào các quốc gia này để cung cấp hàng hóa và các quốc gia này dựa vào Mỹ để mua chúng, nền kinh tế chúng ra sẽ chia sẻ rất nhiều chu kỳ giống nhau.

Năm 2008, thị trường toàn cầu đã đi xuống đồng bộ với mỗi bất kỳ cái nào. Những động thái này xác nhận xu hướng của sức mua bắt đầu giảm. Điều này không có nghĩ rằng ở đây không có một sự kéo theo giữa những chuyển động của những thị trường khác nhau, nhưng nếu là một xu hướng mạnh, thị trường toàn cầu nên được di chuyển cùng nhau. Nếu tất cả các thị trường khác đều ổn định hoặc hoạt động tốt, không chắc rằng thị trường Mỹ sẽ nhìn thấy một sự sụt giảm đáng kể mà không cần xác nhận từ một số thị trường toàn cầu.

Nhiều công cụ chúng ta có để xác nhận một động thái có khả năng tốt hơn, cho dù đó là một sự đảo chiều do sự phân kỳ hay một xu hướng tiếp tục do thị trường di chuyển đúng với những mối quan hệ đã được đặt ra. Nhưng khi chúng ta đã thêm nhiều công cụ để xác minh một động thái là có khả năng, chúng ta vẫn chưa xác định chính xác được khi nào nó sẽ xảy ra.

95606926Screenshot-7_5_2014,9_50_54AM

Chứng khoán phản ánh mối quan hệ liên thị trường

Vì vậy, chúng ta có những dấu hiệu từ nhiều thị trường rằng một xu hướng mới sắp xuất hiện trong một thị trường riêng biệt. Ít nhiều những chứng khoán có thể chỉ ra được khi nào một xu hướng đang bắt đầu. Bằng cách tập trung vào những chứng khoán nhất định, chúng ta có thể đưa ra các vấn đề của việc bước vào thị trường  là quá sớm hay quá muộn. Những chứng khoán chúng ta sẽ tập trung là hàng hóa liên quan đến chứng khoán, , ví vụ những chứng khoán tương quan đến giá dầu và những chứng khoán liên quan đến lãi suất, những cổ phiếu tiện ích công cộng và ngành tài chính.

Lý do chúng tôi xem những chứng khoán này vì chúng dẫn đến những thị trường tương lai của chúng. Nó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những biến động của chúng để dự báo cho những động thái của thị trường tương lai tương ứng. và vì vậy số 0 trên thị trường dao động với tất cả.

Thị trường hàng hóa và hợp đồng tương lai

Đầu tiên, hãy để chúng ta nhìn vào mối quan hệ của những chứng khoán hàng hóa/ hợp đồng tương lai.  Nếu chứng khoán dầu bắt đầu tăng giá, thị trường dầu trong tương lai cũng sẽ chạy theo tương đối. Khi chúng ta nắm giữ những cổ phiếu hàng hóa khác nhau và chúng bắt đầu tăng giá, chúng ta có một sự xác nhận rằng thị trường hàng hóa tổng quan thì sắp bắt đầu một đợt tăng giá. Chúng ta có thể bắt đầu nắm bắt những cổ phiếu riêng, mua kỳ hạn tương lai của những hàng hóa cụ thể, hoặc mua một chỉ số hàng hóa trên diện rộng. Sự tăng giá sẽ biến động trong những chững khoán này, được thể hiện trong một việc phân tích liên thị trường tổng quan, báo hiệu rằng thị trường này chúng ta nên đầu tư mạnh hơn cho đến khi những thị trường khác bắt đầu tăng.

Như ví dụ, trong năm 2008, chứng khoán dầu lập đỉnh và chững lại một vài tháng trước thị trường dầu thô. Dầu tiếp tục tăng. Sự phân kỳ này dẫn đến giá dầu sớm chạy theo sự suy yếu của chứng khoán dầu. Một chứng khoán hàng hóa nói chung sẽ dịch chuyển giống như hàng hóa, khi nó phân kỳ nó có thể đưa ra một dấu hiệu đảo chiều sớm hơn.

Những cổ phiếu tiện ích công cộng và ngành tài chính

Nếu những chứng khoán nhạy cảm với lãi suất đang bắt đầu thể hiện sự tăng giá, chúng ta nên coi đây là dấu hiệu của lạm phát, trái phiếu đang chạm đáy và lãi suất đang đi xuống. Điều này có nghĩa là những chứng khoán gần chạm đáy và sẽ sớm tăng cao hơn.

Sức mạnh trong ngành tài chính, cái mà đi kèm với sự kết thúc của chu kỳ thị trường có thể được xác nhận xa hơn khi mà những cổ phiếu ngành công nghiệp và công nghệ bắt đầu mạnh. Một lần nữa, chúng ta có thể đầu tư vào những cổ phiếu này, hợp đồng tương lai hay một chỉ số phản ánh những cổ phiếu dẫn đầu này. Những cổ phiếu tiện ích công cộng nhìn chung thường đi kèm với giá trái phiếu. Như vậy, những cổ phiếu tiện ích công cộng có thể được sử dụng để xác định xu hướng trái phiếu, thị trường chứng khoán sẽ sớm chạy theo nó cao hơn.

Tại một số điểm, vì độ trễ của một thị trường khi kéo theo thị trường khác, chúng ta không thể có một bull market trong một lớp tài. Trong thời gian này, chúng ta có thể đứng ngoài thị trường hoặc chúng ta có thể giao dịch ngắn hạn. Bởi vì những chứng khoán đã nói ở trên là những người dẫn đầu, nó chỉ dẫn những thị trường trong tương lai không chỉ ở đáy mà còn ở đỉnh. Vì vậy, khi những chứng khoán này bắt đầu sự dẫn đầu yếu hơn sau một đợt tăng giá, chúng ta có thể kết luận rằng bull market sắp kết thúc và một bear market sẽ sớm bắt đầu trong những lĩnh vực cụ thể.

Nên nhớ rằng tất cả những quyết định của chúng ta đều dựa trên sự phân tích liên thị trường trên diện rộng. Nếu chúng ta phản ứng lại một vài sự tăng giảm, chúng ta sẽ bị dính vào cái bẫy của thị trường. Điều quan trọng là khi sử dụng phương pháp này để nhìn trong khung thời gian dài hạn, hoặc sử dụng nó như một sự xác nhận rộng rãi cho những giao dịch trung và dài hạn. Điều này cũng quan trọng để nhận thức các sự kiện cái mà có thể ảnh hưởng đến một chứng khoán cụ thể hoặc lớp tài sản, điều mà có thể gây ra sự tách biệt của những thị trường.

Điểm cốt lõi

Khi thị trường toàn cầu đang xác nhận một xu hướng đi lên trong một địa phương, những thông tin đó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng sẽ tiếp tục. Những cố phiếu cố định cũng có xu hướng dẫn đến những lớp tài sản mà chúng phản ánh cao hơn. Bằng cách theo dõi những chứng khoán này, chúng ta có thể nhận biết sớm hơn khi nào thị trường sẽ dịch chuyển. Vì chúng ta biết cách mà các lớp tài sản và các thị trường tác động qua lại lẫn nhau, chúng ta có thể xác định được cái thị trường nào sẽ là nơi tốt nhất để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này chỉ dựa trên những xu hướng và không nên được sử dụng để trade cho mỗi đợt sóng của thị trường.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/