Quy Tắc Inter-Market

Tìm hiểu về mối tương quan giữa giá Dầu và giá GAS – Theo Investopedia.

HIỂU VỀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ DẦU VÀ GIÁ GAS

Có một sự tương quan dương có giới hạn giữa giá dầu và giá gas. Điều này dường như hợp lý khi có một sự tương quan dương giữa những hàng hóa, đặc biệt khi khí đốt tự nhiên là sản phẩm từ việc khoan dầu thô. Tuy dầu thô và khí đốt tự nhiên có mối tương quan dương, thị trường của mỗi loại hàng hóa lại có sự khác nhau đáng kể và chịu những ảnh hưởng cơ bản khác nhau. Thống kê cho thấy có những thời kỳ có mối tương quan chung nhưng thường thì cả hai có sự tương quan hạn chế.

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan là một đơn vị thống kê về mức độ biến động giá của crude oil và natural gas. Nó cũng là đơn vị để đo mức độ của những phân khúc khi giá biến động cùng nhau. Hệ số tương quan được đo trên thang từ -1 đến +1. Mức +1 cho thấy mối tương quan dương hoàn toàn giữa hai loại tài sản. Nó có nghĩa là giá của các tài sản biến động cùng một hướng, cùng một mức độ tương ứng trong tất cả thời gian.

Mức -1 cho thấy mối tương quan âm hoàn toàn. Nó có nghĩa là giá của các tài sản biến động ngược hướng trong cùng một mức độ tương ứng trong tất cả thời gian. Nếu hệ số tương quan là 0 có nghĩa là không có mối liên hệ nào giữa 2 loại tài sản. Hệ số tương quan thường được sử dụng trong việc xây dựng những danh mục đầu tư bằng việc cung cấp một cái thước đo thống kê của việc đa dạng hóa các loại tài sản trong danh mục đầu tư.

Những mối tương quan hằng quý

Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) cung cấp dữ liệu lịch sử cho sự tương quan hằng ngày giữa các hàng hóa dựa trên cơ sở hằng quý. Thông tin này cho thấy mối tương quan giữa dầu và gas đang giảm. Ví dụ, năm 2004, mối tương quan hằng quý trung bình của 2 hàng hóa này là 0.45, thể hiện sự tương quan dương. Năm 2010, hệ số tương quan này giảm xuống -0.006, cho thấy có rất ít mối quan hệ giữa hai giá này. Năm 2014, hệ số này là 0.075, điều này cũng thể hiện ít sự tương quan. Tuy nhiên hai quý đầu năm 2015 cho thấy một sự tương quan dương ở mức độ nhỏ tại mức 0.195, giá của hai loại hàng hóa này thường giảm trong cùng một giai đoạn.

Sự tương quan cao nhất là vào quý 3 năm 2005 ở mức 0.699. Sự tương quan thấp nhất là vào quý 3 năm2010 ở mức  -0.21. Nhìn chung, mối tương quan này đang giảm vì EIA đang lưu ý đến sự gia tăng sản xuất dầu từ công nghệ đá phiến.

Sản xuất khí gas tự nhiên

Sản xuất natural gas tăng đáng kể với sự áp dụng công nghệ đá phiến mới. Từ năm 2007 đến năm 2012,  sản xuất khí gas tự nhiên từ đá phiến đã tăng đến một con số khổng lồ 417%. Tổng sản lượng đã tăng khoảng 20% trong cùng thời gian ấy. Giá natural gas cho thấy sự biến động lớn trong lịch sử so với giá dầu. Giá gas thấp cũng đã ảnh hưởng đến một số chuyển đổi trong việc sử dụng nhiên liệu so với dầu. Việc sử dụng khí gas trong lĩnh vực giao thông vận tải đã tăng 22% từ 2007 đến 2012.

Sản xuất dầu thô

Công nghệ khai thác đá phiến cũng dẫn đến việc gia tăng sản lượng dầu. Lượng sản xuất dầu thô mỗi ngày tăng từ 5.35 triệu thùng năm 2009 lên 6.5 triệu thùng năm 2012. Lượng sản xuất năm 2014 thậm chí đã tăng lên 8.7 triệu thùng/ngày. Ước tính đến năm 2015 thì con số này có khả năng sẽ lớn hơn.

Sự gia tăng sản xuất này là một trong những lý do làm giá dầu giảm mạnh từ 2014 đến 2015. Giá dầu được giao dịch trên 105$ vào tháng 06/2014 và đến cuối tháng 01/2015, giá dầu đã sụp đổ chỉ còn 45$/thùng. Khi cung vượt xa cầu, sản lượng sản xuất tăng công với nhu cầu giảm đã tác động sâu tới giá dầu. Hơn nữa, những bất ổn kinh tế trên toàn cầu đã đặt ra câu hỏi về nhu cầu thực sự trong tương lai. 

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/