Quy Tắc Inter-Market

Phương pháp giao dịch hợp đồng tương lai Vàng và Bạc – Theo Investopedia.

TRADING HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀNG VÀ BẠC

Nếu bạn đang tìm kiếm một sự đảm bảo chống lại lạm phát, một cuộc chơi đầu cơ, một lớp đầu tư thay thế hay một đảm bảo thương mại, những hợp đồng tương lai vàng và bạc có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bao quát lại những vấn đề cơ bản trong hợp đồng tương lai của vàng và bạc, và cách chúng được trade. Nhưng cảnh bảo trước: Trading trong thị trường này có những rủi ro đáng kể, và các nhà đầu tư có thể sẽ mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu.

Thế nào là hợp đồng tương lai kim loại quý?

Một hợp đồng tương lai kim loại quý là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý cho việc giao vàng hay bạc trong tương lai ở một mức giá đã thỏa thuận trước. Những hợp đồng được chuẩn hóa bởi sự giao dịch trong tương lai như số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm giao dịch, chỉ có giá là biến đổi.

Hedgers sử dụng những hợp đồng này như một cách để quản lý rủi ro giá cả của họ về việc dự kiến mua hoặc bán những kim loại vật chất. Chúng cũng cung cấp cho nhà đầu cơ một cơ hội để tham gia vào thị trường mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ vật chất.

Có 2 vị trí khác nhau có thể thực hiện: Long position (Buy) có nghĩa vụ chấp nhận chuyển giao kim loại vật chất, trong khi Short position (Sell) có nghĩa vụ thực hiện sự chuyển giao. Phần lớn những hợp đồng tương lai thường thanh khoản trước ngày giao nhận. Ví dụ, điều này xảy ra khi một nhà đầu tư buy và sell trong cùng một hợp đồng, loại trừ hiệu quả vị trí buy ban đầu.

Lợi thế của hợp đồng tương lai

Bởi vì chúng được giao dịch tại những thị trường tập trung, giao dịch những hợp đồng tương lai cung cấp đòn bẩy tài chính, sự linh hoạt và tính toàn vẹn tài chính nhiều hơn trading những hàng hóa chính nó.

Đòn bẩy tài chính là khả năng trade và quản lý một sản phẩm có giá trị thị trường cao với một phần nhỏ so với tổng giá trị. Trading những hợp đồng tương lai được thực hiện với margin. Nó yêu cầu số vốn ít hơn so với thị trường vật chất. Đòn bẩy cung cấp cho các nhà đầu cơ mức rủi ro/lợi nhuận cao hơn.

Ví dụ, một hợp đồng tương lai của vàng điều chỉnh 100 ounce, or 1 lot vàng. Giá trị đồng USD của những hợp đồng này gấp 100 lần so với giá thị trường 1 ounce vàng. Nếu thị trường giao dịch 600$/ounce thì giá trị của hợp đồng này là $60.000. Dựa trên những nguyên tắc trao đổi ký quỹ, mức ký quỹ yêu cầu để nắm 1 hợp đồng là $4.050. Vì vậy, chỉ với $4.050, một người có thể nắm giữ 1 hợp đồng vàng trị giá $60.000. Là một nhà đầu tư, điều này mang đến bạn khả năng sử dụng đòn bẩy từ $1 để có được khoảng $15.

Trong các thị trường kỳ hạn, rất dễ để bắt đầu một vị thế bán hay một vị thế mua, đem đến cho các bên tham gia nhiều sự linh hoạt. Sự linh hoạt này cung cấp cho các hedgers với khả năng bảo vệ những vị trí giao dịch vật chất của họ và cho các nhà đầu cơ để nắm giữ các vị thế dựa trên sự kỳ vọng của thị trường.

Sự trao đổi kỳ hạn vàng/bạc được giao dịch bởi các bên tham gia mà không có rủi ro đối tác, điều này được đảm bảo bởi các dịch vụ rõ ràng của sự trao đổi. Sự giao dịch hoạt động giống như một người mua đến mỗi người bán và ngược lại, làm giảm nguy cơ nên 1 trong 2 bên đã mặc định về trách nhiệm của nó.

Thông số hợp đồng tương lai

Có một vài hợp đồng vàng khác nhau được giao dịch trên các sàn khác nhau ở Mỹ: một tại COMEX và hai trên eCBOT. Hợp đồng 100 ounce vàng được giao dihcj ở cả hai sàn và môt hợp đồng nhỏ (33.2 ounces) được trade ở eCBOT.

Bạc cũng có hai hợp đồng giao dịch tại eCBOT và một  ở COMEX. Hợp đồng lớn là 5000 ounces, được trade ở cả hai sàn, trong khi eCBOT có hợp đồng nhỏ 1000 ounces.

Gold futures

Vàng được giao dịch bằng đồng dollar và cent. Ví dụ, khi vàng giao dịch ở mức 600$/ounce, hợp đồng có giá trị $60.000 (600 x 100 ounces). Một trader mua ở mức 600$ và bán ở mức 610$ make được $1.000 (610 – 600 = $10 profit, 10 x 100 ounces = $1,000). Ngược lại, một trader mua ở mức 600$ và bán ở mức 590$ sẽ lỗ $1.000.

Biến động giá tối thiểu là 10 cents. Thị trường có một khoảng rộng, nhưng nó phải biến động ít nhất 10cents.

Cả hai eCBOT và COMEX chỉ giao hàng ở những kho khu vực New York. Những kho này có thể thay đổi bằng cách giao dịch.

Những tháng hoạt động mua bán diễn ra nhiều nhất (theo khối lượng và lãi suất mở) là tháng Hai, Tư, Sáu, Tám, Mười và tháng Mười hai.

Để duy trì được trật tự thị trường, các sàn giao dịch sẽ thiết lập các giới hạn giao dịch. Giới hạn vị trí là số lượng tối đa hợp đồng một người tham gia độc lập có thể nắm giữ. Có những giới hạn vị thế khác nhau để hedgers và đầu cơ.

Sliver Futures

Bạc được giao dịch bằng đồng Dollar và cent. Ví dụ, nếu bạc đang được giao dịch ở mức 10$/ounce, một hợp đồng lớn có giá trị $50.000 (5,000 ounces x $10 per ounce) trong khi một hợp đồng nhỏ sẽ có giá trị $1.000 (1,000 ounces x $10 per ounce).

Mực giao động tối thiểu là  $0.001/ounce tương đương với $5 cho hợp đồng lớn và $1 cho hợp đồng nhỏ. Thị trường không giao dịch ở mức lợi nhuận nhỏ nhưng có thể giao dịch ở mức biến động lớn hơn, giống như đồng xu.

Giống như vàng, những yêu cầu giao hàng cho cả hai sàn chỉ dành cho những kho ở khu vực New York.

Những tháng hoạt động mua bán diễn ra nhiều nhất (theo khối lượng và lãi suất mở) là tháng Ba, Năm, Bảy, Chín và tháng Mười hai.

Bạc giống như vàng, có những giới hạn vị thế giao dịch.

Hedgers and Speculators in the Futures Market

Chức năng cơ bản của bất kỳ thị trường tương lai là cung cấp một thị trường tập trung cho những người muốn kiếm lời trong việc mua hoặc bán hàng hóa ở một thời điểm trong tương lai. Thị trường tương lai của kim loại giúp các hedger giảm rủi ro với những biến động giá bất lợi trong thị trường tiền mặt. Các hedgers ví dụ kho ngân hàng, các hầm mỏ khai thác kim loại, các nhà máy sản xuất và trang sức.

Hedgers nắm một vị thế trong thị trường đối ngược với thị trường vật chất. Bởi vì mối tương quan giá giữa thị trường tương lại và thị trường giao ngay, có nghĩa là nhận lời từ một thị trường để bù đắp cho sự thua lỗ trong thị trường khác. Ví dụ, một nhà buôn trang sức lo sợ rằng cô sẽ phải trả mức giá cao hơn cho vàng hoặc bạc sẽ mua sẽ mua một hợp đồng để  chốt giá được đảm bảo. Nếu giá trị thị trường vàng hoặc bạc tăng, cô sẽ phải trả mức giá cao hơn cho vàng/bạc. Tuy nhiên, vì cô nắm giữ một hợp đồng tương lai ở vị thế mua, cô ấy có thể kiếm tiền từ hợp đồng tương lai, thứ sẽ bù cho sự tăng giá của việc mua vàng/bạc. Nếu giá tiền mặt cho vàng/bạc và mức giá tương lai cả hai đều giảm, hedger sẽ thua lỗ ở hợp đồng tương lai nhưng sẽ trả ít tiền mặt hơn để mua vàng/bạc trên thị trường.

Không giống như hedger, các nhà đầu cơ không quan tâm đến việc giao nhận thay vì cố gắng take profit bằng việc giả định rủi ro thị trường. Nhà đầu cơ bao gồm những nhà đầu tư cá nhân, các quỹ bảo đảm hoặc các cố vấn giao thương hàng hóa.

Các nhà đầu cơ có đủ hình dạng và kích cỡ, và có thể tồn tại trong thị trường ở những giai đoạn khác nhau. Họ là những người ở trong hoặc đứng ngoài thị trường thường xuyên trong các phiên, được gọi là các scaplers. Một day trader nắm giữ vị thế giao dịch lâu hơn một scapler, nhưng không phải lúc nào cũng giữ qua đêm. Một trader nắm giữ trong nhiều phiên giao dịch. Tất cả các nhà đầu cơ cần nhận ra rằng nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, vị thế giao dịch có thể dẫn đến sự thua lỗ.

Tóm lại,

Cho dù bạn là hedger hay một nhà đầu cơ, hãy nhớ rằng trading luôn đi kèm với rủi ro và nó không phù hợp cho tất cả mọi người. Mặc dù có thể kiếm được lợi nhuận lớn cho những người trading trên hợp đồng tương lại vàng/bạc, hãy nhớ rằng trading tương lai là điều còn lại tốt nhất cho các traders những người có chuyên môn cần thiết để thành công trong thị trường này.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/