ECONOMICS INDICATOR

TOP 10 CÁC ECONOMICS INDICATOR PHỔ BIẾN QUAN TRỌNG VỚI NỀN KINH TẾ MỸ – Theo Investopedia.

TOP 10 CÁC ECONOMICS INDICATOR PHỔ BIẾN QUAN TRỌNG VỚI NỀN KINH TẾ MỸ

Bên cạnh dữ liệu đầu vào của các công ty và các nhóm ngành công nghiệp, thực trạng của nền kinh tế tổng quan cũng cung cấp cho các nhà đầu tư những cái nhìn sâu sắc để đưa ra quyết định của mình. Ví dụ, một công ty tạo ra phần lớn thu nhâp dựa trên việc chi tiêu của người tiêu dùng sẽ không có khả năng hoạt động tốt trong nền kinh tế suy thoái. Các chỉ báo kinh tế đưa ra cái nhìn về thực trạng nền kinh tế liệu đang mở rộng hay đang bị thu hẹp. Hầu hết các chỉ báo được công bố hàng tháng bởi các cơ quan chính phủ và thường so sánh với dữ liệu các hoạt động trong tháng trước hay năm trước. Dưới đây là những indicator quan trọng cho nền kinh tế U.S:

  1. Sở Lao động đưa ra thông báo hàng tháng về việc làm, bao gồm cả số lượng công việc được tạo ra trong tháng trước của khu vực tư nhân, chính phủ và một số ngành công nghiệp cụ thể, cũng như tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia.
  2. Sản xuất công nghiệp là thước đo đầu ra của ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm cả những hàng hóa đang sản xuất cho tiêu thụ và kinh doanh. Cái này được công bố hàng tháng bởi Cục dự trữ Liên bang, và cũng cung cấp dữ liệu dựa trên hiệu quả sản xuất khu vực nhà máy.
  3. Chi tiêu dùng chiếm 2/3 hoạt động của nền kinh tế Mỹ và là một thước đo tốt cho sức khỏe tiêu dùng. Sở thương mại sẽ công bố hàng tháng về thu nhập cá nhân và chi phí đầu vào dựa trên chi tiêu dùng. Nó cũng cung cấp tín hiệu về lạm phát thông qua chỉ số giá cả, phản ánh sự thay đổi của người tiêu dùng khi phải chi trả cho những sản phẩm nhất định.
  4. Số lượng nhà đang được xây dựng, và số lượng nhà được cấp phép xây dựng, thể hiện mức độ niềm tin của sự phát triển nhà đất trong nền kinh tế. Cục điều tra dân số của Bộ thương mại sẽ công bố hàng tháng dựa trên việc xây dựng khu dân cư mới trên toàn quốc và chia ra ở từng vùng.
  5. Một chỉ số xây dựng khác là sự thay đổi chi xây dựng hằng tháng trên toàn quốc bằng Dollar. Chi này bao gồm rất nhiều chi phí xây dựng liên quan với nhau, chẳng hạn như lao động, nguyên vật liệu và các hoạt động kỹ thuật. Bộ thương mại cung cấp sự chia ra thành những xây dựng công cộng và cá nhân, cũng như cho khu vực nhà ở và phi nhà ở.
  6. Một báo cáo về các lô hàng, hàng tồn kho và các đơn đặt hàng của nhà sản xuất đưa ra một chỉ báo về nhu cầu của các sản phẩm công nghiệp. Bộ thương mại đưa ra một báo cáo sơ bộ hằng tháng cũng như một báo cáo dài hơn cho các bước tiếp theo.
  7. Bộ thương mại công bố doanh số dịch vụ thương mại bán lẻ hàng tháng là một chỉ báo đo lường sức khỏe tiêu dùng. Báo cáo này chia ra doanh số nhỏ lẻ trong các nhóm ngành khác nhau, chẳng hạn như doanh số bán hàng trong cửa tiệm tạp hóa, hay những cửa hàng đồ nội thất và trang trí gia đình.
  8. Doanh số bán nhà thể hiện sức mua lớn của hầu hết mọi người. Do đó, báo cáo của Bộ thương mại về doanh số bán nhà mới cũng nói lên tâm tư người tiêu dùng. Báo cáo này dựa trên những hợp đồng mua nhà mới, cung cấp số liệu về doanh số bán nhà cho một gia đình trên toàn quốc và cũng cung cấp từng vùng riêng lẻ, cũng như đầu vào doanh số trên mức giá trung bình. Hiệp hội quốc gia những người giao dịch nhà đưa ra một báo cáo hàng tháng về doanh số bán nhà hiện có, dựa trên doanh số đã được bán.
  9. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một nền kinh tế cung cấp một giá trị tổng quan về hàng hóa và dịch vụ nó đem lại và nó thể hiện nền kinh tế đang phát triển hay suy yếu. Bộ thương mại nhìn vào sự thay đổi GDP trong từng quý phá vỡ hoạt động trong chi tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và chi chính phủ, cũng như những tác động ròng trong thương mại nước ngoài. Chính phủ đưa ra những ước tính sơ bộ , cập nhập bài đọc thứ hai khi có nhiều dữ liệu đầu vào, và sau đó đi kèm với một báo cáo thứ ba và báo cáo cuối cùng.
  10. Viện quản lý nguồn cung đưa ra một báo cáo hàng tháng về hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trên toàn quốc. Báo cáo này cung cấp một thước đo chung về nhóm ngành sản xuất qua các chỉ số index. Nó cũng nhìn vào các khía cạnh như đơn đặt hàng mới, việc làm và sản xuất trong nhóm ngành.

Kết luận

Các nhà đầu tư có thể tinh chỉnh tốt hơn các quyết định đầu tư của họ với việc dựa vào các chỉ báo nền kinh tế. Không có bất kỳ chỉ báo nào là thông suốt tất cả, sử dụng nhiều chỉ báo cùng nhau có thể cung cấp cho chúng ta rõ hơn về thực trạng của nền kinh tế.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/