Kinh tế Vĩ Mô

Nguồn Cung – Đường cung của Catherine – Các lực cung cầu của thị trường.

CUNG

Bây giờ chúng ta chuyển sang mặt khác của thị trường và xem xét hành vi của người bán.

Lượng cung của bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào cũng là lượng mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán. Một lần nữa, để tập trung tư duy của bạn, chúng ta hãy xem xét thị trường kem và phân tích các yếu tố quyết định lượng cung.

Điều gì quyết định lượng hàng mà một cá nhân cung ứng?

Bạn hãy tưởng tượng mình đang quản lý một cửa hàng Bánh kẹo Sinh viên – một công ty chuyên về sản xuất và bán kem. Yếu tố nào quyết định lượng kem mà bạn sẵn sàng sản xuất và chào bán? Sau đây là một vài câu trả lời mà bạn có thể đưa ra.

Giá cả. Giá kem là một yếu tố quyết định lượng cung. Khi giá kem cao, việc bán kem có lãi và vì vậy lượng cung lớn. Là người bán kem, bạn làm việc lâu hơn, mua nhiều máy làm kem và thuê nhiều công nhân hơn. Ngược lại khi giá kem thấp, công việc kinh doanh của bạn có lợi nhuận kém hơn và bạn sản xuất ít kem hơn. Khi giá cả thấp hơn nữa, bạn có thể quyết định ngừng kinh doanh hoàn toàn và lượng cung của bạn giảm xuống tới không.

Vì lượng cung tăng khi giá cả tăng và giảm khi giá cả giảm, nên chúng ta nói lượng cung có mối quan hệ thuận với giá hàng hóa. Mối quan hệ này giữa giá cả và lượng cung được gọi là luật cung. Nếu những cái khác không thay đổi, thì khi giá một hàng hóa tăng, lượng cung về hàng hóa đó cũng tăng.

Giá các đầu vào. Để sản xuất kem, công ty Bánh kẹo Sinh viên sử dụng nhiều đầu vào khác nhau như bột kem, đường, hương liệu, máy làm kem, nhà xưởng và lao động của người công nhân để trộn các chất với nhau và vận hành máy móc. Khi giá của một trong các đầu vào này tăng, việc sản xuất kem trở nên ít có lãi hơn và doanh nghiệp của bạn cung ứng ít kem hơn.

Nếu giá các đầu vào tăng mạnh, bạn có thể quyết định đóng cửa doanh nghiệp và không cung ứng một cốc kem nào. Như vậy, cung về một hàng hóa có mối quan hệ nghịch với giá các đầu vào được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó.

Công nghệ. Công nghệ để chuyển các đầu vào thành kem là một yếu tố khác quyết định cung. Chẳng hạn việc sáng chế ra máy làm kem được cơ khí hóa đã làm giảm đáng kể lượng lao động cần thiết để sản xuất kem. Nhờ cắt giảm chi phí của doanh nghiệp, tiến bộ công nghệ làm tăng lượng cung về kem.

Kỳ vọng. Lượng kem bạn cung ứng hôm nay có thể phụ thuộc vào kỳ vọng của bạn về tương lai. Chẳng hạn, nếu dự kiến giá kem sẽ tăng trong tương lai, bạn sẽ chuyển một phần sản lượng vào kho và hôm nay bạn cung ứng ít hơn ra thị trường.

Biểu cung và đường cung

Chúng ta hãy phân tích xem lượng cung thay đổi cùng với giá cả như thế nào khi giữ cho giá đầu vào, công nghệ và kỳ vọng không thay đổi. Bảng 4 chỉ ra lượng cung do Ben, một người bán kem, cung ứng tại các mức giá kem khác nhau. Với mức giá dưới 1 đô la, Ben không cung ứng một cốc kem nào cả. Khi giá cả tăng lên, anh ta cung cấp lượng kem ngày càng lớn hơn. Bảng này được gọi là biểu cung.

bang-4-bieu-cung-cua-ben

Hình 5 vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ giữa lượng cung về kem và giá cả. Đường gắn giá cả với lượng cung được gọi là đường cung. Đường cung dốc lên vì, nếu các yếu tố khác không thay đổi, giá cả cao hơn hàm ý lượng cung lớn hơn.

hinh-5-moi-quan-he-giua-duong-cung-va-gia-ca

Hình 5. Đường cung của Ben. Đường cung này – một đường được vẽ dựa vào biểu cung trong bảng 4 – chỉ ra rằng lượng cung về một hàng hóa thay đổi khi giá cả của nó thay đổi.

Vì giá cao hơn làm tăng lượng cung, nên đường cung dốc lên.

Đường cung cá nhân và đường cung thị trường

Cũng như cầu thị trường là tổng các cầu của tất cả người mua, cung thị trường là tổng các lượng cung của tất cả người bán. Bảng 5 là biểu cung của hai nhà sản xuất kem là Ben và Jerry. Tại bất kỳ mức giá nào, biểu cung của Ben cũng cho chúng ta biết lượng kem mà anh ta muốn cung ứng và biểu cung của Jerry cho chúng ta biết lượng kem mà cô ta muốn cung ứng. Cung thị trường là tổng mức cung của hai cá nhân.

Cung thị trường phụ thuộc vào tất cả các yếu tố tác động vào mức cung của những người bán cá biệt như giá các đầu vào được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa, công nghệ hiện có và kỳ vọng. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào số người bán. (Nếu Ben và Jerry thôi không bán kem nữa, lượng cung của thị trường sẽ giảm xuống tới 0.) Biểu cung trong bảng 5 cho thấy điều gì xảy ra đối với lượng cung khi giá cả thay đổi trong khi tất cả các biến số khác quyết định lượng cung được giữ cho không thay đổi.

bang-5-bieu-cung-ca-nhan-va-bieu-cung-thi-truong

Hình 6 vẽ các đường cung tương ứng với những biểu cung trong bảng Cũng như đã làm với các đường cầu, chúng ta cộng các đường cung cá nhân theo phương nằm ngang để có đường cung của thị trường. Nghĩa là để xác định tổng lượng cung tại bất kỳ mức giá nào, chúng ta cũng cộng lượng cung của các cá nhân xác định được trên trục hoành của đường cung cá nhân. Đường cung của thị trường cho thấy tổng lượng cung về một hàng hóa thay đổi như thế nào khi giá cả thay đổi.

hinh-6-cung-cua-thi-truong-va-tong-cac-muc-cung-ca-nhan

Hình 6. Cung của thị trường là tổng các mức cung cá nhân. Đường cung của một thị trường được xác định bằng cách cộng theo phương nằm ngang tất cả các đường cung cá nhân. Tại mức giá bằng 2 đô la, Ben cung 3 cốc kem và Jerry cung 4 cốc kem. Lượng cung trên thị trường tại mức giá này bằng 7 cốc kem.

Sự dịch chuyển của đường cung

Giả sử giá đường giảm. Sự thay đổi này ảnh hưởng tới cung về kem như thế nào? Vì đường là một đầu vào cho việc sản xuất kem, nên sự giảm giá của nó làm cho việc bán một lượng kem lớn có lãi. Điều này làm cho cung về kem tăng lên: tại bất kỳ mức giá nào, giờ đây người bán cũng sẵn sàng sản xuất lượng kem lớn hơn. Bởi vậy, đường cung về kem dịch chuyển sang phải.

Khi có sự thay đổi trong bất kỳ yếu tố quyết định cung nào ngoài giá hàng hóa, đường cung đều dịch chuyển. Như hình 7 cho thấy, bất kỳ sự thay đổi nào làm tăng lượng cung tại mọi mức giá cũng làm cho đường cung dịch sang phải. Tương tự, bất kỳ sự thay đổi nào làm giảm lượng cung tại mọi mức giá cũng làm cho đường cung dịch sang trái.

hinh-7-su-dich-chuyen-cua-duong-cung

Bảng 6 ghi các biến số quyết định lượng cung trên một thị trường và cách thức phát huy ảnh hưởng của sự thay đổi trong một biến số tới đường cung. Một lần nữa, giá cả lại đóng vai trò đặc biệt trong bảng này. Vì giá cả được ghi trên trục tung khi chúng ta vẽ đường cung, nên sự thay đổi của giá cả không làm dịch chuyển đường cung, mà chỉ biểu thị sự di chuyển dọc theo nó. Ngược lại, khi có sự thay đổi trong giá đầu vào, công nghệ, kỳ vọng hay số người bán, lượng cung tại mọi mức giá đều thay đổi; điều này được biểu thị bằng sự dịch chuyển của đường cung.

bang-6-cac-yeu-to-quyet-dinh-luong-cung

Tóm lại, đường cung cho thấy điều gì xảy ra với lượng cung về một hàng hóa khi giá của nó thay đổi nếu các yếu tố quyết định lượng cung khác được giữ cho không thay đổi. Khi một trong các yếu tố khác này thay đổi, đường cung sẽ dịch chuyển.

Kiểm tra nhanh: Hãy nêu ra các yếu tố quyết định lượng cung bánh pizza. Hãy thiết lập một biểu cung giả định cho bánh pizza và vẽ ra đường cung tương ứng. Hãy nêu ra một ví dụ về một yếu tố nào đó làm dịch chuyển đường cung. Sự thay đổi giá bánh pizza có làm dịch chuyển đường cung này không?

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/