Kinh tế Vĩ Mô

Bond market – Thị trường Trái phiếu – Định nghĩa và những đặc điểm cần nhớ – Theo Investopedia.

Trái phiếu

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một công cụ nợ, thường do công ty hay chính phủ phát hành để vay mượn tiền trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Trái phiếu được các công ty, các thành phố, tiểu bang và chính phủ nước ngoài phát hành để tài trợ cho một loạt các dự án hoặc các hoạt động khác. Chủ sở hữu trái phiếu là trái chủ (debtholders), hoặc các chủ nợ (creditors); tổ chức phát hành trái phiếu gọi là issuer.

Mở rộng khái niệm trái phiếu

Trái phiếu thường được coi là chứng khoán có thu nhập cố định và là một trong ba loại tài sản chính- cùng với cổ phiếu và tài sản tương đương tiền. Nhiều trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ được niêm yết trên sàn giao dịch, trong khi một số khác được giao dịch trên thị trường phi tập trung (thị trường OTC).

Trái phiếu hoạt động như thế nào?

Khi các công ty hoặc tổ chức khác cần tiền để tài trợ cho các dự án mới, duy trì hoạt động liên tục, hoặc tái tài trợ các khoản nợ khác hiện có, họ có thể phát hành trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư thay vì vay vốn từ ngân hàng. Chủ thể phát hành cam kết trả lãi định kỳ (coupon) và hoàn cả gốc lẫn lãi coupon khi đáo hạn cho nhà đầu tư.

Giá phát hành trái phiếu (mệnh giá hay par value) thường là 100$ hoặc 1000$ đối với nhà đầu tư cá nhân. Giá thị trường thực tế của một trái phiếu (thị giá) phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành, thời gian đáo hạn, và lãi suất so với môi trường lãi suất nói chung vào thời điểm đó.

Ví dụ

Mệnh giá của trái phiếu là cố định nhưng giá thị trường của trái phiếu sẽ biến động. Sự biến động của thị giá trái phiếu làm thay đổi lãi suật trái phiếu. khi so sánh với lãi suất thị trường, nhà đầu tư có thể cảm thấy có lợi hoặc bất lợi. Ví dụ, nếu gửi tiết kiệm 1000$ với lãi suất hiện hành là 5% so với một phiếu mệnh giá 1000$ trả lãi coupon 5% mỗi năm, cả hai sẽ tạo ra dòng tiền 50$ mỗi năm cho người gửi tiết kiệm hoặc trái chủ. Các trái chủ sẽ vô tư mua các trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất hiện hành.

Nếu lãi suất thị trường giảm xuống còn 4%, trong khi trái phiếu vẫn chi trả ở mức 5% thì đầu tư vào trái phiếu là một lựa chọn hấp dẫn hơn. Các nhà đầu tư sẽ đổ xô đi mua các trái phiếu, đẩy giá trái phiếu tăng cho đến khi lãi suất trên trái phiếu tiến về mức 4%. Ngược lại, nếu lãi suất thị trường tăng lên 6%, trái phiếu vẫn chi trả ở mức 5% , đầu tư vào trái phiếu không còn hấp dẫn nữa và giá trái phiếu sẽ giảm, giá trái phiếu giảm cho đến khi lãi suất của nó tiến về mức 6%.

Bởi vậy, giá trái phiếu vận động ngược chiều so với lãi suất.

Đặc điểm của trái phiếu

Hầu hết trái phiếu có một số đặc điểm cơ bản phổ biến như sau:

  • Mệnh giá là giá trị trái phiếu khi đáo hạn, và cũng là con số để các tổ chức phát hành trái phiếu sử dụng khi tính toán lãi suất.
  • Lãi suất (coupon) là lãi trả cho người mua trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần tram của mệnh giá.
  • Coupon date là những ngày mà các tổ chức phát hành trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi, thường là một lần một năm hoặc hai lần một năm.
  • Ngày đáo hạn là ngày mà các trái phiếu sẽ đáo hạn và tổ chức phát hành trái phiếu sẽ phải trả cho người giữ trái phiếu số tiền bằng mệnh giá của trái phiếu cộng với lãi suất coupon.
  • Giá phát hành là mức giá mà tại đó các tổ chức phát hành bán trái phiếu ra lần đầu. Thường thì giá phát hành thấp hơn mệnh giá ( chiết khấu).

Chất lượng tín dụng và thời gian đáo hạn – là hai yếu tố quyết định chính lãi suất của một trái phiếu. Việc xếp hạng tín dụng được tính toán và phát hành bởi các tỏ chức độc lập chuyên xếp hạng tín dụng. Nếu tổ chức phát hành có tín dụng xấu, nguy cơ vỡ nợ cao thì giá các trái phiếu này sẽ có xu hướng giảm giá. Thời hạn trái phiếu có thể dao động từ một ngày cho tới 30 năm. Trái phiếu có thời hạn càng dài tính thanh khoản càng thấp. Bởi vậy, trái phiếu với thời hạn lâu hơn phải cung cấp một mức lãi suất cao hơn.

Khi xem xét các rủi ro của danh mục đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư thường xem xét thời gian đáo hạn (duration) -đo độ nhạy cảm của giá khi lãi suất thay đổi và độ lồi (convexity)-độ cong của duration.

Chủ thể phát hành trái phiếu

Có ba chủ thể chính phát hành trái phiếu:

  • Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các công ty.
  • Trái phiếu chính quyền đị phương được ban hành bởi các bang và thành phố. Trái phiếu này được miễn thuế thu nhập cho người cư trú.
  • Trái phiếu kho bạc Mỹ : căn cứ vào thời hạn , loại trên 10 năm được gọi là bonds, từ 1-10 năm gọi là notes và dưới 1 năm được gọi là bills. Để đơn giản chúng thường được gọi chung là Trái phiếu kho bạc- “Treasuries”.

Các loại trái phiếu

Trái phiếu không trả lãi hay zero-coupon. Loại trái phiếu này không trả lãi coupon định kỳ mà thay vào đó trái phiếu sẽ được bán dưới hình thức chiết khấu với giá trị thấp hơn mệnh giá.

Trái phiếu có thể chuyển đổi (convertible bond) là công cụ nợ với tùy chọn cho phép trái chủ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu (công cụ vốn) nếu giá cổ phiếu tăng lên đến một mức đủ cao , đủ hấp dẫn.

Trái phiếu có điều khoản triệu hồi. Đối với dạng callable-có nghĩa là các công ty phát hành có thể mua lại các trái phiếu từ chủ sở hữu khi lãi suất thị trường giảm. Đối với dạng putable- trái chủ có quyền bán lại các trái phiếu đó cho công ty phát hành nếu lãi suất thị trường tăng.

Phần lớn các trái phiếu doanh nghiệp trong thị trường hiện nay không đính kèm quyền chọn và chủ sở hữu sẽ được thanh toán số tiền bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Để hiểu rõ hơn về thị trường trái phiếu và ứng dụng các bạn có thể tham khảo bài viết sau: 

Thị Trường Trái Phiếu (Bond Market) – Tổng Quan Về Bốn Bộ Phận Cấu Thành Thị Trường Tài Chính – M.Pearlie

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/