Kinh tế Vĩ Mô

Lợi suất trái phiếu (bond yield) – Định nghĩa và tầm quan trọng của Bond Yield – Theo Investopedia.

Lợi suất trái phiếu (bond yield)

Lợi suất trái phiếu là tổng lợi nhuận nhà đầu tư nhận được khi đầu tư vào trái phiếu. Có nhiều loại lợi suất trái phiếu, trong đó lợi suất danh nghĩa là phần lãi chia cho mệnh giá trái phiếu; lợi suất thực là thu nhập hàng năm của trái phiếu chia cho giá thị trường hiện tại của nó. Ngoài ra, lợi suất yêu cầu là mức lợi suất mà tổ chức phát hành trái phiếu phải cung cấp để thu hút các nhà đầu tư.

Mở rộng khái niệm “Lợi suất trái phiếu”

Khi nhà đầu tư mua trái phiếu đồng nghĩa với họ cho tổ chức phát hành trái phiếu vay tiền. Đổi lại, công ty phát hành trái phiếu đồng ý trả lãi suất đầu tư vào trái phiếu trong suốt thời hạn và sẽ hoàn trả số tiền bằng mệnh giá trái phiếu khi đáo hạn. Số tiền mà nhà đầu tư nhận được gọi là yield. Nhà đầu tư không nhất thiết phải nắm giữ trái phiếu đáo hạn. Thay vào đó, họ có thể bán chúng với giá cao hơn hoặc thấp hơn cho các nhà đầu tư khác- nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ việc bán lại một trái phiếu.

Lợi suất và giá trái phiếu

Khi giá trái phiếu tăng, lợi suất trái phiếu giảm. Ví dụ, một nhà đầu tư mua trái phiếu với lãi suất 10% hàng năm và mệnh giá là 1000$. Mỗi năm, nhà đầu tư nhận được 100$, lợi suất trái phiếu là lấy phần lãi chia cho mệnh giá của nó (hay 100$ chia cho 1000$ là 10%), lợi suất danh nghĩa của trái phiếu là 10%, tương đương với lãi suất coupon.

Cuối cùng, nhà đầu tư quyết định bán trái phiếu cho nhà đầu tư khác với giá 900$. Chủ sở hữu mới nhận mức lợi suất dựa trên mệnh giá của trái phiếu, do đó anh ta tiếp tục nhận được 100$ một năm cho đến khi đáo hạn. Tuy nhiên, vì chủ sở hữu mới chỉ trả 900$ cho trái phiếu, lợi suất thực của trái phiếu khi này là 100$/900$ hay11,1%. Nếu nhà đầu tư ban đầu bán trái phiếu với một mức giá thấp hơn nữa, lợi suất thực của trái phiếu còn cao hơn. Tuy nhiên, nếu bán với giá cao hơn, lợi suất thực lại giảm.

Khi nào lợi suất trái phiếu giảm?

Thông thường, lợi suất trái phiếu giảm xuống khi nền kinh tế bất ổn, nhà đầu tư tìm về cá lớp tài sản an toàn. Chẳng hạn khi tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng kinh tế chậm hoặc suy thoái có thể làm giảm lợi suất trái phiếu. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, lãi suất thị trường tăng-giá trái phiếu cũng có xu hướng giảm.

 Lợi suất so với giá trái phiếu

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu, hãy tưởng tượng một nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty ABC với lãi suất 4% và mệnh giá 1000$. Nhà đầu tư khác chờ đợi một vài tuần trước khi mua trái phiếu. Một thời gian sau công ty phát hành tăng lãi suất lên 6%. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư thứ hai có thể mua một trái phiếu mệnh giá 1000$ từ công ty ABC và nhận được mức lãi 60$ mỗi năm.

Trong khi đó, nhà đầu tư ban đầu chỉ kiếm được 40$ mỗi năm, anh ta quyết định bán lại trái phiếu, nhưng để lôi kéo người khác để mua trái phiếu của mình thay vì mua trực tiếp từ công ty ABC, anh ta buộc phải giảm giá trái phiếu. Ví dụ, giảm giá còn 650$/ trái phiếu, Khi đó trái phiếu cung cấp mức lợi suất thực bằng 40$/650$ hay 6,15%-cao hơn lợi suất mà công ty cung cấp. Nếu tổ chức phát hành trái phiếu không tăng mức lợi suất lên 6%, nhà đầu tư ban đầu có thể không phải bán trái phiếu của mình với thấp hơn mệnh giá.

Để hiểu rõ hơn về thị trường trái phiếu và ứng dụng các bạn có thể tham khảo bài viết sau: 

Thị Trường Trái Phiếu (Bond Market) – Tổng Quan Về Bốn Bộ Phận Cấu Thành Thị Trường Tài Chính – M.Pearlie

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/