Kinh tế Vĩ Mô

Coupon Rate – Lãi suất coupon là gì? – Source: Investopedia.

Lãi suất coupon

Lãi suất coupon là gì?

Lãi suất coupon là phần lãi nhận được khi đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định; lãi thường được trả hàng năm hoặc mỗi nửa năm bởi tổ chức phát hành dựa trên mệnh giá trái phiếu. Lãi suất thay đổi khi giá trái phiếu thay đổi, thường được biết đến là lãi suất hoàn vốn hay lãi suất đáo hạn (yield to maturity).

Mở rộng khái niệm lãi suất coupon

Lãi suất coupon của một trái phiếu có thể được tính bằng cách lấy tổng các khoản thanh toán coupon hàng năm chia cho mệnh giá. Ví dụ, một trái phiếu phát hành với mệnh giá 100$ trả lãi hai lần một năm, mỗi lần 25$ thì sẽ có lãi suất coupon là 5%. Khi các yếu tố khác như nhau, mức lãi suất cao hơn hấp dẫn nhà đầu tư hơn.

Lãi suất

Lãi suất là lãi suất trả mà tổ chức phát hành trả cho trái chủ dựa trên điều khoản đã được quy định trước. Gọi là coupon vì người giữ trái phiếu thường nhận được tiền thanh toán coupon bằng các cắt một coupon khỏi trái phiếu và gửi nó tới người thanh toán trái phiếu, người này sẽ gửi tiền trả cho người giữ trái phiếu đó. Một khi được phát hành, lãi suất của trái phiếu sẽ cố định, và chủ sở hữu trái phiếu được thanh toán lãi suất theo định kỳ. Tổ chức phát hành trái phiếu quyết định lãi suất dựa trên lãi suất thị trường. Lãi suất thị trường thay đổi theo thời gian, và khi lãi suất thị trường cao hơn hoặc thấp hơn so với lãi suất coupon của trái phiếu, giá trị của trái phiếu tăng hoặc giảm tương ứng.

Lãi suất thị trường

Lãi suât thị trường thay đổi ảnh hưởng đến kết quả đầu tư trái phiếu. Nhà đầu tư có thể gặp phải rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất là rủi ro mà ở đó lãi suất sẽ thay đổi đáng kể so với những gì nhà đầu tư dự kiến. Nếu lãi suất giảm đáng kể, nhà đầu tư phải đối mặt với khả năng thanh toán trước. Nếu lãi suất tăng, nhà đầu tư sẽ bị kẹt với một công cụ có lãi thấp hơn so với lãi thực tế của thị trường. Càng nhiều thời gian đến ngày đáo hạn thì nhà đầu tư phải chịu rủi ro lãi suất lớn hơn, bởi vì càng khó khăn để dự đoán sự phát triển của thị trường trong tương lai. Như vậy, trái phiếu với mức lãi suất coupon cao hơn thường an toàn hơn khi lãi suất thị trường tăng lên.

Lãi suất hoàn vốn

Khi nhà đầu tư mua trái phiếu theo mệnh giá và sau đó giữ đến khi đáo hạn, lãi suất họ kiếm được dựa trên mức lãi suất quy định bởi tổ chức phát hành. Đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp, tùy thuộc vào mức giá mà họ trả tiền, lợi nhuận họ kiếm được từ trái phiếu có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với lãi suất của trái phiếu. lãi suất hiệu quả này được gọi là lãi suất hoàn vốn (YTM). Ví dụ, một trái phiếu với mệnh giá là 100$ nhưng được giao dịch ở mức 90$. Người mua lại trái phiếu này nắm giữ đến khi đáo hạn thì lãi suất anh ta nhận được sẽ cao hơn lãi suất coupon ban đầu. Ngược lại, một trái phiếu với mệnh giá là 100$ nhưng giao dịch ở mức 110$ thì lãi suất mà người mua nhận được khi mua lại sẽ thấp hơn lãi suất coupon ban đầu.

Source: Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/