Kinh tế Vĩ Mô

Coupon Bond – Trái phiếu coupon là gì? – Source: Investopedia.

Coupon Bond

Trái phiếu coupon là gì?

Trái phiếu coupon, là một nghĩa vụ nợ với coupon trả lãi định kỳ (thường hai lần một năm). Đây là một dạng trái phiếu không ghi danh, nghĩa là với trái phiếu coupon, các tổ chức phát hành không lưu trữ hồ sơ người mua, tên của người mua cũng không được in trên trái phiếu. Trái chủ nhận được các coupon định kỳ trong khoảng thời gian từ khi phát hành đến khi đáo hạn.

Mở rộng khái niệm “trái phiếu coupon”

Trái phiếu coupon điển thường trả 25$ trên mỗi phiếu coupon, thanh toán hai lần một năm. Lãi suất coupon thường là thước đo chính của trái phiếu. Giá trị của lãi suất có thể thay đổi. Trái phiếu với mức lãi suất cao hơn sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn bởi vì trái phiếu đó cung cấp mức lợi tức cao hơn. Lãi suất trái phiếu được tính bằng cách lấy tổng tất cả thu nhập từ coupon mỗi năm chia cho mệnh giá trái phiếu.

Cơ chế hoạt động của trái phiếu coupon

Trái phiếu coupon truyền thống hiện nay tương đối hiếm vì hầu hết các trái phiếu hiện đại không sử dụng cuống phiếu Thay vào đó, trái phiếu được điều hành thông qua hệ thống điện toán tự động, cho dù một số người vẫn thích sở hữu cuống phiếu bằng giấy. Vì lý do này, khi nhắc đến trái phiếu coupon chỉ đơn giản ta đang đề cập đến lãi suất hơn là hình thái vật lý của cuống phiếu.

Nếu nhà đầu tư mua một trái phiếu coupon của công ty ABC mệnh giá 1000$ và lãi suất coupon là 5%, trả lãi một lần một năm. Nhà đầu tư sẽ nhận được 50$ hàng năm. Nếu muốn lĩnh lãi từ trái phiếu coupon, anh ta đơn giản chỉ cần đem tờ cuống phiếu tương ứng với kỳ hạn ghi trên trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ thanh toán coupon.

Trái phiếu không ghi danh

Trái phiếu coupon thường không ghi danh. Bất cứ ai xuất trình cuống phiếu hợp lệ lên tổ chức phát hành thì đều được thanh toán coupon bất kể người đó có là chủ sở hữu thực sự của trái phiếu hay không. Vì lý do này, trái phiếu coupon bị lợi dụng vào mục đích trốn thuế hay các hành vi gian dối khác.

Trái phiếu hiện đại thường được ghi danh kèm theo một loại giấy tờ chứng thực nhằm cung cấp các điều khoản hợp đồng và tên của chủ sở hữu thực sự. Chỉ người này mới có thể nhận các khoản thanh toán từ tổ chức phát hành. Một số trái phiếu tồn tại hình thức trái phiếu ghi sổ, có đăng ký điện tử và liên kết tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Đối với trái phiếu ghi sổ, các nhà đầu tư nhận được biên lai thay vì chứng thực. Các nhà đầu tư cũng có thể mở tài khoản tại các tổ chức tài chính. Họ nhận được khoản thanh toán lãi suất thông qua các tài khoản này.

Source: Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/