Kinh tế Vĩ Mô

Corporate Bond – Trái phiếu doanh nghiệp là gì? – Source: Investopedia.

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là một chứng khoán nợ được phát hành bởi doanh nghiệp lớn và bán cho nhà đầu tư. Cơ sở của trái phiếu là khả năng trả nợ của doanh nghiệp, thường là tiền kiếm được thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể dùng tài sản vật chất để làm vật thế chấp cho trái phiếu.

Mở rộng khái niệm “ trái phiếu doanh nghiệp”

Trái phiếu doanh nghiệp thường được xem là có rủi ro cao hơn trái phiếu chính phủ. Hệ quả tất yếu, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thường cao hơn, ngay cả với những doanh nghiệp có mức đánh giá chất lượng tín dụng cao. Ví dụ, vào năm 2016 lãi suất trái phiếu kho bạc 5 năm của Mỹ bình quân là 1.08%, trong khi bình quân lãi suất trái phiếu doanh nhiệp 5 năm là 1.57% với trái phiếu loại AA và 1.79% với trái phiếu loại A.

Trái phiếu doanh nghiệp hoạt động như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp thường được phát hành với mệnh giá là bội số của 1000$, và phần lớn được trả lãi theo cơ chế tương tự trái phiếu coupon. Khi nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, anh ta nhận về lãi từ nhà phát hành định kỳ cho tới khi đáo hạn đến khi đó, nhà đầu tư có thể nhận lại số tiền bằng mệnh giá trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể có điều khoản triệu hồi, cho phép thanh toán sớm nếu lãi suất hiện hành thay đổi, và nhà đầu tư cũng có thể bán trái phiếu trước khi đáo hạn.

ở Úc, mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp phổ biến nhất là 100$. Như các laoij nợ khác, trái phiếu có lãi suất cố định trong suốt vòng đời trái phiếu, hoặc có thể thả nổi dựa vào thay đổi lãi suất thị trường.

Tại sao doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu?

trái phiếu doanh nghiệp là một nguồn để doanh nghiệp huy động vốn. trái phiếu có thể là nguồn vốn chính phục vụ cho nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với vốn cổ phần, vay nợ ngân hàng và vay tín dụng. thông thường, một doanh nghiệp cần phải có một nguồn thu nhập ổn định để có thể trả các khoản nợ với mức lãi suất định trước. nếu một doanh nghiệp có chất lương tín dụng càng cao, họ có thể dễ dàng phát hành trái phiếu với mức lãi suất tương đối dễ chịu. khi doanh nghiệp rất cần nguồn vốn ngắn hạn, họ có thể bán thương phiếu, tương tự như trái phiếu nhưng thường có thời gian đáo hạn ngắn ( dưới 270 ngày).

Khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu:

Khi một nhà đầu tư mua một trái phiếu doanh nghiệp, anh ta đang cho doanh nghiệp đó vay tiền. ngược lại, khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu, anh ta đang mua lấy một phần trong chiếc bánh lợi ích của doanh nghiệp. giá trị cổ phiếu tăng hay giảm theo giá trị của công ty, cho phép nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận hoặc có thể thua lỗ. với trái phiếu, nhà đầu tư chỉ có thể có lợi. nếu công ty đó phá sản, họ phải trả cho người mua trái phiếu trước tiên, rồi mới đến cổ đông… trái phiếu được xem là an toàn hơn cổ phiếu.

Chúng khoán hóa tài sản

Như trái phiếu, chứng khoán hóa tài sản (asset-backed securities (ABS)) là gom các khoản nợ lại với nhau, như cho vay mua nhà, tín dụng và khoản phải thu…chúng có thể cũng bao gồm khoản cho vay khác nhưng không dựa vào tài sản thế chấp truyền thống. tổ chức đầu tư thường mua ABS. ABS có thể bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp của quỹ đầu tư tương hỗ.

Source: Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/