Kinh tế Vĩ Mô

Chỉ số giá hàng hóa – CRB Index – Source: Investopedia.

Chỉ số giá hàng hóa

Đây là một chỉ số theo dõi giỏ hàng hóa để đo lường hiệu suất của chúng. Các chỉ số này thường được giao dịch trên sàn giao dịch, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng hơn với hàng hóa mà không cần phải tham gia vào thị trường tương lai. Giá trị của các chỉ số này dao động dựa trên các hàng hóa cơ sở, và giá trị này có thể được giao dịch trên sàn giao dịch tương tự như chỉ số chứng khoán tương lai.

Có một danh mục rộng lớn các chỉ số trên thị trường, mỗi chỉ số thay đổi theo các thành phần cấu thành chỉ số đó. Chỉ số CRB index được giao dịch trên NYBOT bao gồm 19 loại hàng hóa khác nhau từ nhôm đến lúa mì. Các chỉ số cũng khác nhau theo cách tính trọng số.

Long the basis

Cá nhân hoặc công ty sở hữu hoặc đã mua các mặt hàng như dầu, vàng hoặc gỗ … Họ có thể phòng vệ vị thế của mình bằng cách bán các hợp đồng tương lai dựa trên hàng hoá sở hữu. Điều này cho phép người nắm giữ hàng hoá một mức giá bảo đảm rằng họ có thể bán hàng hóa của họ tại mức giá đó nếu giá thị trường di biến động so với vị thế hiện tại.

Theo định nghĩa, ví dụ một công ty khai thác vàng duy trì một lượng đáng kể kim loại quý này. Tuy nhiên, do giá vàng chịu ảnh hưởng của áp lực thị trường và có thể dao động bất thường, công ty có thể lựa chọn để bảo vệ vị thế của mình (thông qua việc bán các hợp đồng tương lai) và do đó cố định được mức giá giao dịch của mình. Một khi cá nhân hoặc công ty làm việc này (sở hữu hàng hoá phòng vệ vị thế của mình thông qua bán hợp đồng tương lai ) được gọi là “long the basis”.

Cash Price

Là số tiền thực tế được trao đổi khi hàng hoá được mua và bán. Cash price thường bao gồm tất cả các chi phí giao dịch, vận chuyển và vận chuyển. Các nhà đầu tư muốn được hưởng lợi từ sự thay đổi của giá cả hàng hóa có thể đầu tư vào hàng hóa tương lai, được dự đoán thông qua cash price. Thay đổi trong khối lượng giao dịch tương lai ảnh hưởng đến sự biến động của cash price.

Cash price khác với giá tương lai. Cash price là số tiền trả cho hàng hoá trên thị trường giao ngay, nơi mà các nhà sản xuất lớn thường mua những mặt hàng họ cần. Trong khi giá tương lai được thỏa thuận từ trước trên hợp đồng.

Mùa vụ theo năm (năm mùa vụ)

Đó là khoảng thời gian một năm giữa hai vụ thu hoach đối với mặt hàng nông nghiệp. Năm mùa vụ thay đổi đối với mỗi mặt hàng. Năm mùa vụ có ảnh hưởng đến giá của một hàng hóa, vì chất lượng của vụ mùa có thể khác nhau theo từng năm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và các yếu tố khác.

Do thời điểm thu hoạch năm mùa vụ đối với hầu hết các mặt hàng nông nghiệp không trùng với năm dương lịch. Ví dụ: năm trồng lúa mì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6, trong khi đó đối với đậu nành kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 8.

Bài viết thị trường hàng hóa tại đây.

Source: Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/