Kinh tế Vĩ Mô

Mở rộng khái niệm “hoán đổi hàng hóa” – Source: Investopedia.

Hoán đổi hàng hóa

Hoán đổi hàng hóa là một hợp đồng mà hai bên thỏa thuận trao đổi dòng tiền, dựa  vào giá của một hàng hoá cơ sở. Một hợp đồng hoán đổi hàng hóa thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro về giá của một hàng hoá, và hợp dồng này đã được giao dịch trên thị trường phi tập trung từ giữa những năm 1970.

Mở rộng khái niệm “hoán đổi hàng hóa”

Một hợp đồng hoán đổi hàng hóa bao gồm một thành phần thả nổi và thành phần còn lại cố định. Thành phần thả  nổi được gắn với giá thị trường của hàng hóa cơ sở, hoặc chỉ số hàng hoá trong khi phần cố định được quy định trong hợp đồng. Hầu hết các giao dịch hoán đổi hàng hoá dựa trên dầu, mặc dù bất kỳ loại hàng hóa nào cũng có thể là hàng hóa cơ sở chẳng hạn như kim loại quý, khí tự nhiên, gia súc và ngũ cốc. Xét về bản chất và quy mô của hợp đồng, thường các tổ chức tài chính lớn tham gia hoán đổi hàng hóa chứ không phải các nhà đầu tư cá nhân.

Cơ chế vận hành

Thông thường, thành phần thả nổi được giữ bởi người tiêu dùng của hàng hoá đang được đề cập đến, hoặc tổ chức sẵn sàng trả giá cố định cho hàng hoá. Thành phần cố định thường được giữ bởi nhà sản xuất hàng hoá đồng ý trả lãi suất thả nổi, được xác định bằng giá thị trường của hàng hóa cơ sở. Kết quả cuối cùng là người tiêu dùng hàng hóa có được một mức giá được bảo đảm trong một khoảng thời gian nhất định và nhà sản xuất đang ở trong một vị trí được bảo hiểphòng vệ được rủi ro, bảo vệ họ khỏi sự sụt giảm giá của hàng hoá trong cùng một khoảng thời gian. Thông thường, hợp đồng hoán đổi hàng hóa được thực hiện bằng tiền mặt, mặc dù việc giao hàng có thể được quy định trong hợp đồng.

Ví dụ: giả sử Công ty X phải mua 250.000 thùng dầu mỗi năm trong hai năm tiếp theo. Giá giao ngay đối với dầu trong năm đầu tiên và năm thứ hai là 50 USD / thùng và 51 USD / thùng. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn một năm và hai năm là 2% và 2,5%. Có thể xảy ra hai kịch bản: thanh toán toàn bộ chi phí trả trước hoặc thanh toán từng năm

Để tính toán chi phí trả trước cho mỗi thùng, hãy lấy giá kỳ hạn chia cho các mức lãi suất zero-coupon tương ứng, được điều chỉnh theo thời gian. Trong ví dụ này, chi phí cho mỗi thùng sẽ là:

Chi phí mỗi thùng (hai năm)= 50 / (1 + 2%) + 51 / (1 2,5%) ^ 2 = 49,02 + 48,54 = 97,56 đô la.

Bằng cách trả 97.56 đô la x 250.000 đô la hay 24.390.536 đô la ngày hôm nay, người tiêu dùng được bảo đảm về giá của 250.000 thùng dầu mỗi năm trong hai năm. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro khi dầu có thể không được giao. Trong trường hợp này, người tiêu dùng có thể lựa chọn thanh toán hai lần, mỗi năm một lần khi hàng  được giao.

Khi đó ta có

Chi phí mỗi thùng = X / (1 + 2%) + X / (1 + 2,5%) ^ 2 = 97,56 đô la.

Có thể tính ra rằng người tiêu dùng phải trả 50,49 đô la cho mỗi thùng mỗi năm.

Source: Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/