ORDER IA BOOK

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH SÁCH:

“PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT

LIÊN THỊ TRƯỜNG

TRONG GIAO DỊCH TÀI CHÍNH”

Tài liệu lưu hành nội bộ.

bia sach show order

Giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách: Tại đây.

CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THÂN MẾN!

Hiện tại cuốn sách này Tôi đã tạm dừng phát hành để chờ tái bản cuốn mới. Tôi sẽ có thông báo sau khi cuốn sách hoàn thành. Thân ái!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ TIN TƯỞNG!