PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Market 07/03 – Sự kiện lãi suất của BOC và RBNZ trong giai đoạn giá hàng hóa đang tăng.

Trong tuần này có các sự kiện liên quan đến việc các ngân hàng trung ương Canada và New Zealand công bố chính sách tiền tệ và lãi suất cơ bản ngắn hạn. Có thể nói rằng giá trị đồng tiền của các nước xuất khẩu hàng hóa đang tăng lên rất mạnh, điều đặc […]