ECONOMICS INDICATOR

Durable Goods Orders – Đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu của Mỹ – Ebook The Secret of Economic Indicator

DURABLE GOODS ORDERS – ĐƠN ĐẶT HÀNG HÀNG HÓA LÂU BỀN (Còn được biết đến là Báo cáo tăng trưởng của những lô hàng hóa bền vững của nhà sản xuất, hàng tồn kho và đơn hàng) Nhạy cảm với thị trường: Cao. Chỉ số này là gì: Một chỉ số quan trọng của hoạt […]

ECONOMICS INDICATOR

Khảo sát tâm lý của người tiêu dùng – Survey of consumer sentiment – Ebook The Secret of Economic Indicator

KHẢO SÁT TÂM LÝ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG – SURVEY OF CONSUMER SENTIMENT Tác động tới thị trường: Trung bình, có thể ở mức cao, bước ngoặt trong nền kinh tế. Chỉ số này là gì: Đánh giá gần như tức thời thái độ của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh, tài chính […]

ECONOMICS INDICATOR

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng – CONSUMER CONFIDENCE INDEX – Ebook The Secret of Economic Indicator

CONSUMER CONFIDENCE INDEX – Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Tác động tới thị trường: Trung bình. Nhưng có thể ở mức cao, bước ngoặt trong nền kinh tế. Chỉ số này là gì: Xem xét cách người tiêu dùng cảm nhận về công việc, kinh tế, và chi tiêu của họ. News […]

ECONOMICS INDICATOR

Thu nhập và chi tiêu tiêu dùng cá nhân – PERSONAL INCOME AND SPENDING – Ebook The Secret of Economic Indicator

THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CÁ NHÂN Tác động tới thị trường: Trung Bình. Chỉ số này là gì: Bảng thống kê thu nhập trung bình của người Mỹ là bao nhiêu, họ chi tiêu bao nhiêu và họ tiết kiệm những gì. News Release on Internet: www.bea.doc.gov/bea/newsrel/pinewsrelease.htm Home Web Address: www.bea.doc.gov Thời gian phát […]