CHIA SẺ

“Quy tắc 20 phút” của người giàu đáng để học hỏi, quy tắc thành công của người giàu có.

“Quy tắc 20 phút” của người giàu đáng để học hỏi Steve Jobs từng nói “Thời gian của bạn là giới hạn, vì vậy, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác”. Nói cách khác, đừng dựng chiếc thang của bạn vào bức tường của người khác. Hãy theo đuổi giấc mơ […]