ECONOMICS INDICATOR

Khảo sát tâm lý của người tiêu dùng – Survey of consumer sentiment – Ebook The Secret of Economic Indicator

KHẢO SÁT TÂM LÝ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG – SURVEY OF CONSUMER SENTIMENT Tác động tới thị trường: Trung bình, có thể ở mức cao, bước ngoặt trong nền kinh tế. Chỉ số này là gì: Đánh giá gần như tức thời thái độ của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh, tài chính […]