Kinh tế Vĩ Mô

Đặc điểm nền kinh tế Thụy Sĩ và đồng CHF – Lý do CHF trở thành đồng tiền tài sản trú ẩn.

Nền kinh tế Thụy Sĩ Nền kinh tế của Thụy Sĩ dựa vào lực lượng lao động trình độ cao thực hiện các công việc đòi hỏi kỹ năng và chất lượng hàng đầu. Các lĩnh vực chính gồm có công nghệ vi mô, công nghệ cao, công nghệ sinh học và dược phẩm, cũng […]