Kinh tế Vĩ Mô

Tầm quan trọng của lãi suất LIBOR trên thị trường tài chính – Theo Investopedia.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÃI SUÂT LIBOR TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ICE LIBOR, viết tắt từ International Exchange London Interbank Offer Rate, là một tập hợp các lãi suất trung bình hằng ngày  mà tại đó các ngân hàng có thể vay mượn tiền từ các ngân hàng khác trên thị trường liên ngân […]